Bazinis enegramos tipas

enenice

Eneagramoje kiekvienas skaičius reiškia tam tikrą asmenybės tipą. Labai dažnai jūs galėsite atrasti šiek tiek sau būdingų elgesio savybių kiekviename tipe, tačiau vienas iš visų tipų vis tik turi būti jums artimiausias. Šis tipas ir bus jūsų bazinis tipas. Eneagramos kūrėjai ir tyrėjai vieningai teigia – mes jau gimstame su savo baziniu tipu, ir tos įgimtos savybės įtakoja, kaip mes prisitaikome mus supančioje aplinkoje jau ankstyvoje vaikystėje.

Asmenybės bazinis tipas nesikeičia. Mes galime tik vystytis.

Eneagramos tipų aprašymai tinka ir vyrams, ir moterims.

Galite demonstruoti įvairių išsivystymo lygių (jų yra 9) savo tipo bruožus, todėl, net ir priklausydami tam pačiam tipui, galite skirtis.

Nežiūrint į tai, kad kiekvienam tipui priskirtas pavadinimas, praktikoje tipus vardiname skaičiais. Skaičiai nevertina tipų nei iš pozityvios, nei iš negatyvios pusės. Jie tiesiog pateikia trumpą, neutralų pavadinimą vieno ar kito tipo. Skaičių seka taip pat neturi reikšmės – nei geresnis, nei blogesnis.

Nėra geriausio ar blogiausio tipo.
Visi tipai turi tiek teigiamų, tiek neigiamų savybių.