Eneagramos tipai

1tipas
1 tipas – PERFEKCIONISTAS
MORALISTAS – ORGANIZATORIUS – REFORMATORIUS
1
tipas2
2 tipas – PAGALBNINKAS
ALTRUISTAS – YPATINGAS DRAUGAS – GLOBOJANTIS
2
tipas3
3 tipas – PASIEKĖJAS
MOTYVATORIUS – SEKTINAS PAVYZDYS – TROKŠTANTIS STATUSO
3
tipas4
4 tipas – INDIVIDUALISTAS
ROMANTIKAS – ESTETAS – MENININKAS
4
tipas5
5 tipas – STEBĖTOJAS
MĄSTYTOJAS – SPECIALISTAS – EKSPERTAS
5
tipas6
6 tipas – LOJALISTAS
REALISTAS – SKEPTIKAS – GYNĖJAS
6
tipas7
7 tipas – ENTUZIASTAS
DAUGIAFUNKCINIS – AVANTIURISTAS – ŽINOVAS
7
tipas8
8 tipas – BOSAS
KONFRONTATORIUS – LYDERIS – NEPRIKLAUSOMAS
8
tipas9
9 tipas – TAIKDARYS
TARPININKAS – SIELOS GYDYTOJAS – OPTIMISTAS
9

Piešinių autorė – dailininkė Inga Dambrauskienė