9 TIPAS – TAIKDARYS

tipas9

TARPININKAS – SIELOS GYDYTOJAS – OPTIMISTAS

ŽIŪRĖTI VEBINARĄ ,,ENEATIPAS 9“ ČIA

Norėdami giliau ir išsamiau pažinti save ir kitus, registruokitės ir dalyvaukite Eneagramos seminaruose. Registracija čia.

Mąstymas ir elgesys

Tai žmonės, siekiantys vienybės, taikos ir harmonijos supančioje aplinkoje. Jie ramūs ir geri žmonės, įvaldę unikalų gebėjimą sukurti harmoniją, pasinerdami į kitus žmones ir juos besąlygiškai priimdami. Aplink save sukuria ramybės ir jaukumo lauką. Jie retai ką nors vertina ar smerkia. Siekdami sukurti harmoniją ir užsiimdami kitų žmonių poreikiais, 9 tipo žmonės užmiršta savo asmeninius poreikius. Jie gali matyti situaciją visapusiškai ir yra geri tarpininkai, todėl, kad 9 tipui svarbu išvengti konfliktų. Jie puikiai jaučia kitų emocijas ir su jomis tarsi susilieja – jie nevertina ir nesmerkia kitų žmonių – jie tiesiog būna šalia ir kantriai laukia, kol kitas žmogus parodys iniciatyvą. Tam jie turi daug laiko.

Jie amžini optimistai, kurie siekia matyti žmonėse tik tai, kas gera, ir tikisi, kad jų gyvenime viskas susiklostys gerai. Sveiki deda visas pastangas, kad taip ir atsitiktų, o vidutinio vystymosi lygio devintukai pasikliaus ,,sėkme ir malda“ , ko pasėkoje jie išgyvens gilų nusivylimą. Jiems sunku užbaigti svarbų projektą, sunku susidėlioti prioritetus, nes jie nukrypsta į kitus reikalus, kurie jiems atrodo tokie pats svarbūs, kaip esamas uždavinys. Pradėdami vieną darbą, jie gali jį atidėti, nes pamatys, kad svarbu padaryti dar ir kitus. Jiems patinka ilsėtis, svarbus komfortas, jiems patinka jausti atsipalaidavimą ir lengvumą. Laikas nuo laiko nori pabūti vienatvėje, užsiimti tuo, kas jiems patinka, ir kad niekas nemaišytų. Jie nepritraukia dėmesio, bet juos skaudina, kai neklausia jų nuomonės. Jie gali būti labai aktyvūs padėdami kitiems pasiekti tikslus, bet kažką daryti dėl savęs jiems sunku. Jiems būdinga nedemonstruoti savo nepasitenkinimo ir neigiamų jausmų. Juos gali kaupti labai ilgai, kol netikėtai sprogsta. Gali būti labai užsispyrę, kad atsispirtų kitų bandymams įtraukti juos į kažkokią veiklą.

Gali būti, kad jūs priklausote 9 tipui, jei atitinkate sekančius teiginius:

• Aš dažnai jaučiu vienybę su gamta, muzika, kitais žmonėmis.
• Man visada sunku pasirinkti, todėl kad visada gali pamatyti tiek stiprias, tiek silpnas puses.
• Kaip aplink mane kiti žmones, kartais man sunku suvokti, ko aš noriu.
• Aš vengiu konfliktų ir man sunku aiškiai pasakyti, kad aš nenoriu to daryti.
• Vietoj to, kad imčiausi tų darbų, kuriuos turiu iš tikrųjų padaryti, nukrypstu į kažkokius smulkius, nereikšmingus darbus.
• Jei aš neturiu konkrečių darbų sąrašo, tai aš galiu ir visai nieko nenuveikti. Man patinka neskubėti ir jaustis ramiu.
• Aš galiu būti užsispyręs, kai kiti nurodinėja, ką turiu daryti arba bando mane kontroliuoti.
• Aš lengvai galiu pastebėti įvairius požiūrio taškus, ir, kai priimu sprendimą, atsižvelgiu į tai.
• Aš turiu daug laiko: „yra dar laiko, palauks iki rytojaus“ .
Atidėlioju permainas ir laikausi pažįstamo kelio – veikti įprastu būdu.
• Kartais jaučiuosi nedrąsus ir nepasitikintis.
• Man labai svarbūs palaikantys ir harmoningi santykiai.
• Man lengviau apsispręsti, ko aš nenoriu, negu tai, ko aš noriu.
• Aš galiu lengvai nepaisyti savo poreikių dėl kitų žmonių poreikių.
• Aš sugebu suteikti pagalbą ir esu atidus tam, kas svarbu kitiems žmonėms.
• Aš pasikraunu vienatvėje, bet tuo pačiu metu mane palaiko aplinkinių pagyrimai.
• Kartais jaučiu, kad manęs nepastebi, bet tuo pačiu jaučiuosi geresnis už kitus.

Stresas

9-tipas-stresas
Veikiamas aplinkybių, jis naudojasi 6 tipo elgesio modeliais. Tampa susirūpinęs, įtarinėjantis ir atsargus. Kituose mato savo problemų šaltinį, skundžiasi ir dėl nesėkmių kaltina kitus. Gali atrodyti, kad jam autoritetingi žmonės ima juos kontroliuoti ir spausti. Praranda būdingą jam ramybę ir tampa vis labiau susierzinęs ir nervingas.

Saugumas

Kada jaučiasi saugus ir išgyvena harmoniją, pasireiškia 3 tipo modeliai. Jis koncentruojasi ties esama užduotimi, kurią reikia išspręsti ir į svarbius tikslus, pradeda daugiau dirbti, būti produktyvus. Daugiau laiko ir energijos skiria sau, vysto savo gebėjimus ir talentus, jaučia sveiką savigarbą.

Motyvacija

Tinginystė – pasyvumas ir neįsitraukimas. Didelė dalis energijos išnaudojama tam, kad nuolatos slopintų pyktį ir nepasitenkinimo savimi ir žmonėmis jausmą, todėl jie tampa pasyvūs ir neįsitraukę į gyvenimą. Mintis, kad aktyvumas suteiks ,, per daug nerimo“ verčia neskubėti. Nori nepriklausyti nuo gyvenimiškų aplinkybių. Tai nenoras pilnai gyventi, betarpiškai priimti tai, kas vyksta, nemokėjimas būti čia ir dabar“.

Fiksacija

Neveiklumas – noras būti ramiu, nusišalinusiu, vengti konfliktų. Bandymas sukurti ir palaikyti taikią būseną visais įmanomais būdais visur ir visada.

Darbe

Darbe patinka palaikyti harmoningus santykius, turėti įtakos socialiniam kolektyvo gyvenimui. Patinka, kai juos palaiko, nors jie patys to nepaprašo. Darbe jie laikosi taisyklių. Pilni darbinės energijos, kai nustatytos efektyvios taisyklės ir procedūros, ir viešpatauja pozityvi energija. Tipiška dirbti su keliais projektais vienu metu, nes abu svarbūs, o nustatyti prioritetus sunku. Jiems sunku dirbti, kur reikalaujama greitai priimti sprendimus. Jie atsargūs ir stengiasi neįsitraukti į rizikingus projektus. Geriau eiti žinomu keliu. Sprendimui priimti surenka visą svarbią informaciją, sprendimą atidėlioja iki paskutinės minutės. Todėl jiems geriau nurodyti laiką, iki kada turi padaryti darbus.

Gerai sekasi koordinuoti kelis projektus vienu metu, ir dėka šių gebėjimų dažnai užima vadovaujamus postus. Savo darbuotojams sukuria harmoningą atmosfera, kuo geresnes darbo sąlygas. Tik pavaldiniai gali būti nepatenkinti, kad vadovas atidėlioja sprendimų priėmimą ir neduoda tikslių atsakymų.

Stipriosios pusės ir talentai

Sugeba suteikti kitiems žmonėms besąlygišką pagalbą. Jie atideda savo poreikių patenkinimą ir pilnai atsiduoda padedami kitiems žmonėms. Jie nevertina ir nesmerkia kitų žmonių, nes jiems kiekvienas žmogus svarbus ir vertingas. Savo buvimu jie gali paskleisti aplinkui taikią atmosferą. Jie moka klausyti ir iš tikrųjų suprasti kito žmogaus problemą, nes puikiai asocijuojasi su kitu žmogumi. Puikia jaučia, kas svarbu kitam žmogui. Panašiu būdu jie jaučia grupinę atmosferą, todėl jautriai reaguoja į bet kokį harmonijos pažeidimą.

Puikiai dirba su partneriu ar grupėje, ir žmonės juos mėgsta, nes jie lengvai prisitaiko, pasiruošę nusileisti, kad išvengtų konfliktų. Turi pozityvų požiūrį į pasaulį, sąžiningi, kantrūs, apjungiantys ir saugantys žmones.

Asmeniniai santykiai

Tai geri, mylintys tėvai ir partneriai, sau nereikalaujantys nieko. Svarbu palaikyti santykiuose harmoniją ir suteikti jam erdvės ir laiko. Parnerius gali liūdinti, kad devintukai stengiasi nepastebėti negatyvių jausmų ir svarbių klausimų. Jie persijungia į nereikšmingus dalykus, kurie jiems gali atrodyti svarbūs. Jie gali daryti bet ką, kad tik išvengtų pribrendusio nemalonaus pokalbio. Todėl gali atrodyti uždari, nes nekalba apie tai, kas jų viduje. Daugiau dėmesio skiria praktiškiems šeimyniniams reikalams, patinka rūpintis buitimi, vaikais. Jeigu devintuko partneris norės kažką keisti santykiuose, tai jis pirmas turės rodyti iniciatyvą. Devintukui sunku keistis. Paprastai jie ištikimi partneriai, kartais jiems taip sunku atsiskirti, kad gali ilgai laikytis santykių , net jei jie ir nutrūksta.

Bendraujant su žmonėmis jums gali iškilti sunkumų, nes jūs:

Drovūs ir negalite pareikšti savo nuomonės. Jūs linkę susilaikyti nuo savo komentarų viso pokalbio metu ir linkę užduoti klausimus, nei sakyti patvirtinimą. Todėl žmonės nežino, ką jūs iš tikrųjų galvojate. Be to jūsų gebėjimas matyti ir pareikšti daug skirtingų nuomonių esamu klausimu gali suklaidinti žmones, nes jie nesupras, kokį požiūrį palaikote.

9 tipo vystymosi kelias:

Stebėkite save, kai jūs atidėliojate svarbius darbus. Pagalvokite, o kas vis tik dabar svarbiau.
• Pastebėkite, kai jūs kažko nenorite. Mokykitės tai pasakyti kitiems.
• Labiau įsiklausykite į savo kūną, ko jam iš tikrųjų reikia. Pasirinkite tinkamą sporto rūšį, kuri leis jums suvokti savo kūną.
• Kai imate svajoti, jog kažkas įneš pokyčius į jūsų gyvenimą, patys inicijuokite pasikeitimus savo gyvenime.
Pastebėkite, kad kai jūs visiškai susijungiate su kitu žmogumi, tai nebeturite savo nuomonės. Jūs geras klausytojas, bet ar geras pašnekovas. Daugeliui būtina pakalbėti su kažkuo, kas galvoja ne taip pat kaip jie – tai leidžia geriau suprasti savo požiūrį. Padirbėkite ties gebėjimu suvokti save ir nubrėžti ribas tarp savęs ir kitų. Tai padės suprasti, ko norite jūs, ir daryti tai, kas jums yra teisinga.
Kartokite sau: ,,Aš myliu ir vertinu save, ir aš išlieku savimi bendraudamas su kitais žmonėmis.“

Pagrindinė baimė – būti nesvarbiu, atskirtu, nepastebėtu.

Įžymūs 9 tipo atstovai:

Odri Hepburn, Sofia Loren, Kevin Kostner, Volt Disnei, Abram Linkoln, Karalienė Elizabet II, Klaude Monet, Ronald Reigan, George W. Buš, Džon F. Kennedi, Karl Jung, Uma Turman, Ingrid Bergman John Cage, Dalai Lama, Rene Zelveger, Sandra Bulok, Dž. Brams.

Norėdami giliau ir išsamiau pažinti save ir kitus, registruokitės ir dalyvaukite Eneagramos seminaruose. Registracija čia.

Žiūrėkite vebinarą apie eneatipus: VEBINARAI APIE VISUS TIPUS: ŽIŪRĖTI ČIA

old man xvideo hindisextube.org www indian sex dot com ひょっとこふぇら javlibrary.pro 街撮りjk سكس برتغال vosyed.com نيك جامد 葵マリー javsite.mobi 町医者老人の顔舐め中出し変態カルテ سكس اغتصاب صيني tvali.net قصص سكس مصوره فيلما
بزاز و طياز azcorts.com سكس عربي امهات shot hentai hentailove.org asia argento hentai jinsei hentai hentaigallery.org mero hentai erza hentai comic younghentai.net hentai balls expansion سكس مترجم اخ واخته hardpornovideos.com افلام هوبا
xxx hd hindi mehrporn.com xvediostelugu tamil aunty sex xnxx hindipornsite.com remya nambeesan nikita thukral sexindiantube.net x visdeos قصص جنسية ارشيف arabwifeporn.com سكس نيك خليجى bacca sex pornobk.com x viveos