Testas

ENEAGRAMOS bazinio asmenybės tipo nustatymo ТЕSТАS: kaip teisingai užpildyti

Jeigu jūs domitės ENEAGRAMA  ir norite jos pagalba geriau suprasti ir pažinti save, išmokti geriau bendrauti su aplinkiniais, sužinoti, kaip jūsų nesąmoninga motyvacija pasireiškia santykiuose, karjeroje, finansuose, asmeniniame tobulėjime ir šeimoje, patartina nustatyti savo bazinį asmenybės tipą.

Jūsų bazinis tipas, tai – jūsų ,,aš“ praeityje.
Todėl labai svarbu, kad atsakinėdami į klausimus, koncentruotumėtės tik į savo praeitį, o ne į savo dabartinį ,,aš“ arba į tokį ,,aš“, kurį norite matyti.

BAZINIS ENEATIPAS – koks jūs buvote praeityje (jaunystėje (18-24 m.), kaip jūs dažniausiai elgdavotės, mąstydavote. Atsakinėjant į klausimus atkreipti dėmesį į savo praeitį ypač svarbu tiems, kurie užsiimate dvasinio tobulėjimo praktikomis, mokotės psichologijos, koučingo. Jei jūs stipriai pasikeitėte, tai labai svarbu jums nustatyti, kokiu buvote iki to laiko, kol pasikeitėte. Siūlome labai stipriai neanalizuoti klausimų: klausykite savo instinktų ir širdies pirmosios reakcijos ir remkitės tuo, kaip jūs dažniausiai elgiatės.

Kuo atviresni, nuoširdesni ir sąžiningesni sau būsite, tuo tikslesnį atsakymą turėsite. Ir prie kiekvieno klausimo pagalvokite: ,,Aš toks buvau, ar norėčiau toks būti?“

Prisiminkite, kad mumyse gyvena 4 ,,aš“: mūsų ,,aš“ praeityje, mūsų ,,aš‘ dabartyje, mūsų idealusis ,,aš“ ir tas ,,aš“, kokiu mane mato kiti. Atliekant testą svarbu remtis savo ,,aš“ praeityje.

Daugelis žmonių atranda save atlikę šį testą. Tai atspirties taškas, nuo kurio prasideda ENEAGRAMOS studijos ir puiki pradžia savęs suvokimo link.

Atlikus testą, į jūsų el. paštą ateis atsakymas ir  daugiausiai procentų surinkusio ENEATIPO aprašymas.

Palyginimui galite perskaityti ir kitų ENEATIPŲ aprašymus. Atidžiai perskaitykite  ir pajuskite, kuris aprašymas jums labiausiai tinka.

Norėdami giliau ir išsamiau pažinti save ir kitus bei rimčiau susipažinti su ENEAGRAMOS METODOLOGIJA, registruokitės ir dalyvaukite ENEAGRAMOS AKADEMIJOS seminaruose. Taip pat galite užsisakyti individualias konsultacijas gyvai arba Skype. Individualios konsultacijos, koučingas, : čia

ENEATIPO, surinkusio daugiausia procentų, aprašymą skaitykite: čia

Žiūrėkite vebinarą apie eneatipus:  ŽIŪRĖTI WEBINARĄ

Linkime įdomios kelionės į save!

Vardas
Amžius
El. Paštas
1. Aš savęs klausdavau : ,,Kas aš? Ko aš noriu?"
2. Daugelis sakė, jog atrodžiau labai pasitikintis savimi.
3. Net jeigu kartais kažkas ir nepavykdavo, aš pasitikėjau savo jėgomis.
4. Dažniausiai, kai aš supykdavau – pasišalindavau.
5. Man nepatiko masiniai renginiai. Buvau linkęs būti tik su keliais artimais draugais arba vienas.
6. Jei tekdavo ginčytis su draugais, aš dažnai nusileisdavau, kad nereiktų išgyventi nemalonių jausmų.
7. Aš galėdavau būti užsispyręs, kai kiti nurodinėdavo, ką turiu daryti arba kai bandydavo mane kontroliuoti.
8. Vengdavau su žmonėmis suartėti, kai bijodavau, jog galiu neatitikti jų lūkesčių.
9. Giliai viduje jaučiau nepasitenkinimą, kad esu per mažai pastebimas, kad nedrįstu pakovoti už save.
10. Aš suvokdavau, kad kitiems atrodžiau keistas, atsiskyręs, gyvenantis savo pasaulyje.
11. Aš labai norėjau jaustis įvertintu.
12. Kartais man būdavo sunku suvokti savo jausmus.
13. Net jei man ir sekdavosi, aš abejodavau savo jėgomis.
14. Man būdavo sunku vienam priimti sprendimus. Aš klausdavau patarimo.
15. Mane kankino abejonės.
16. Daugelyje situacijų lyderystės vairą atiduodavau kitiems.
17. Aš puikiai suvokiau, kai žmonės man pataikaudavo, norėdami manimi manipuliuoti.
18. Man buvo labai svarbūs palaikantys ir harmoningi tarpusavio santykiai.
19. Aš buvau motyvuotas, energingas žmogus.
20. Aš galėdavau lengvai nepaisyti savo poreikių dėl kitų žmonių poreikių.
21. Man buvo sunku prašyti pagalbos ir kalbėti apie savo poreikius.
22. Aš nemėgau kalbėti apie savo asmeninį gyvenimą.
23. Darbui teikiau pirmenybę, man pritrūkdavo laiko visiems projektams.
24. Aš buvau užsiėmęs ir energingas, retai nuobodžiaudavau, nes galėjau veikti, ką noriu.
25. Mane lengvai įkvėpdavo žmonės, patirtis ir naujovės.
26. Man patikdavo veikla, kurioje galėdavau išsiskirti ir gauti apdovanojimą. Man patiko būti dėmesio centre.
27. Aš nuolatos savęs klausinėjau, kas gali įvykti ne taip.
28. Buvau objektyvus, nenusileidau svetimoms nuomonėms ir nepasidaviau draugų įtakai.
29. Sau sakydavau, kad esu kitoks, nei kiti, išsiskiriu iš savo šeimos.
30. Žmonės man dažnai atrodydavo įkyrūs ir daug reikalaujantys.
31. Aš visada pirmenybę teikdavau žmonėms, o ne pasiekimams.
32. Man lengviau būdavo apsispręsti, ko aš nenoriu, negu tai, ko aš noriu.
33. Negalėjau pakęsti iki galo neatlikto darbo.
34. Būdamas su savimi, aš žinojau, ko aš noriu, bet pradėdavau tuo abejoti, jei šalia atsirasdavo kitų žmonių.
35. Aš mėgau viską planuoti ir ruoštis mintyse, kad išvengčiau siurprizų.
36. Bendraujant man patikdavo daiktus vadinti savo tikrais vardais. Tiesiai šviesiai sakydavau, ką galvodavau.
37. Mėgau pamiegoti, mokėjau ilsėtis.
38. Man nepatikdavo, kai mane spausdavo. Aš tapdavau dar atkaklesnis.
39. Žmones traukė mano išskirtinumas, gilumas, jausmingumas.
40. Aš nerimaudavau, kad man gali pritrūkti savidisciplinos, kad susitelkčiau tik į tai, kas man padėtų realizuoti save.
41. Man patiko siekti titulų/laipsnių (daktaras, profesorius, direktorius) ir aš jais didžiavausi.
42. Dauguma bendravimo sunkumų su kitais žmonėmis kildavo todėl, kad buvau per daug jautrus ir viską stipriai išgyvendavau.
43. Aš turėjau tendenciją įžvelgti situacijose kraštutinumus: teisinga arba neteisinga, žmogus yra stiprus arba silpnas – vidurys neegzistavo.
44. Aš didžiuodavausi, kad užimu svarbią vietą kitų žmonių gyvenime.
45. Bendravimo problemos su aplinkiniais iškildavo dėl to, jog aš kontroliuodavau ir nurodinėdavau.
46. Lyginau save su kitais žmonėmis, ir po to jaučiausi nepatenkintas savimi.
47. Tam, kad gerai atlikčiau darbą, emocijas mokėdavau ,,patraukti į šalį".
48. Aš daug sunkiai dirbau ir žinojau, kaip padaryti darbą iki galo.
49. Aš žinojau, ko trūksta kitiems žmonėms.
50. Man buvo pikta, jei aplinkiniai nevertindavo to, ką dėl jų padarydavau.
51. Man buvo sunku išsireikalauti iš kitų, ko aš norėjau, kas man svarbu.
52. Materialinė gerovė man nebuvo laimės šaltinis.
53. Man buvo sunku priimti sprendimą, – nes jaudino klausimas: „Ar jis teisingas“?
54. Mėgau likti vienas gamtoje, kur galėjau mąstyti ir prisipildyti energijos.
55. Man buvo svarbiausia efektyvumas, pelningumas, tikslai, rezultatai. Aš greitai mokiausi.
56. Aš lengvai galėjau pastebėti įvairius požiūrio taškus ir priimdamas sprendimą į tai atsižvelgdavau.
57. Aš sukurdavau sau daug galimybių ir man nepatiko, kada mane varžė.
58. Viena iš stipriausių mano savybių – mokėjimas sugalvoti naujas idėjas ir jomis sudominti kitus žmones.
59. Aš turėjau labai griežtą vidinį kritiką, kuris man sakė, kas teisinga, o kas ne.
60. Aš žinojau, kad esu tikslus ir objektyvus. Ir tai man patiko.
61. Aš bandžiau išvengti klaidų, nepadorių ir blogų poelgių.
62. Aš gindavau savo draugus, net ir tada, kai jie būdavo neteisūs.
63. Man patikdavo sunkios ir įtemptos situacijos.
64. Jausdavausi keistai, būdamas dėmesio centre.
65. Patiko dalintis savo jausmais su kitais žmonėmis, galėjau jiems atsiverti.
66. Buvau lengvo charakterio, sutinkantis su kitų nuomone.
67. Buvau optimistas ir pozityvus žmogus, dažnai mėgdavau fiziškai prisiliesti prie man patinkančių žmonių.
68. Aš gerai jaučiausi ,,žaisdamas pagal taisykles“, ir tam, kad pasiekčiau tikslą, prie daug ko galėjau prisiderinti.
69. Autoritetai užimė svarbią vietą mano gyvenime. Aš buvau su jais išvien arba prieš juos.
70. Man norėdavosi išsiskirti iš kitų, atlikti darbą geriau nei kiti.
71. Aš vertinau praktines vertybes: darbą, sąžiningumą, kompetenciją.
72. Mintyse aš buvau nusiteikęs skeptiškai : „Taip, bet...“ ar „ o gal atvirkščiai...“?
73. Aš į daug ką reaguodavau labai rimtai.
74. Aš stengiausi išklausyti, palaikyti savo draugus, ypač jiems sunkiu metu.
75. Man buvo svarbiau pasiekimai, nei santykiai su žmonėmis.
76. Man dažnai norėdavosi, kad aplinkiniai apie mane gerai galvotų.
77. Man patiko vadovauti, būti lyderiu.
78. Aš pabaigdavau iki galo viską, ką būdavau pažadėjęs, nesvarbu, kiek tai man ,,kainuodavo“.
79. Aš nebuvau labai bendraujantis žmogus. Vertinau privatumą.
80. Aš buvau avantiūristas ir nebijodavau rizikuoti.
81. Man buvo neįdomus eilinis gyvenimas, vidutinybė buvo nuobodi.
82. Aš vengdavau pakliūti į labai sunkias, įtemptas situacijas.
83. Patiko galvoti apie savo jausmus ir išgyvenimus.
84. Norėjosi kuo greičiau ,,pabėgti“ nuo nemalonių jausmų, skausmingų išgyvenimų. Negatyve ilgai neužsibūdavau.
85. Mano santykiai dažnai nukentėdavo dėl mano didžiulio noro kreipti dėmesį į savo poreikius. Aš darydavau tai, ką norėdavau daryti.
86. Man nepatikdavo, kai kiti bandydavo mane spausti, todėl ir aš kitų nespausdavau.
87. Aš buvau romantiškas ir turėjau lakią fantaziją.
88. Nerimaudavau dėl savo perfekcionizmo, nekantrumo, pykčio.
89. Būdavo svarbu, kad mane suprastų kiti žmonės, kitaip nepasitikėdavau savimi, atrodydavo, kad mane atstumia.
90. Kitus žmones erzindavo mano įprotis sakyti, ką jie turi daryti.
91. Man nepatikdavo gilintis į detales, smulkmenas.
92. Man nebuvo labai svarbu, ką apie mane galvojo aplinkiniai.
93. Gyvenime man buvo labai svarbu stabilumas ir saugumas, todėl vardan to galėjau atsisakyti savo interesų.
94. Aš turėjau įprotį mąstyti, ar mano sprendimas teisingas.
95. Kartais jausdavau, kad manęs nepastebi, bet tuo pačiu jausdavausi geresnis už kitus.
96. Buvau diplomatiškas, žavingas ir ambicingas.
97. Mane stebino žmonės, kurie gyvenimą laiko sunkiu ir probleminiu.
98. Man reikėdavo jausti artimą ryšį su žmonėmis, priešingu atveju jaučiausi atstumtas.
99. Kol neišgyvendavau atsiradusių jausmų, sunku buvo būti darbingu.
100. Buvau labai efektyvus ir lengvai galėjau atlikti keletą darbų vienu metu.
101. Būdavau įtarus, atsargus ir netgi nervingas.
102. Man patikdavo padėti žmonėms, jausti, kad esu jiems reikalingas.
103. Mano nuotaika galėjo keistis labai dažnai.
104. Aš patirdavau susierzinimą, kada kitiems viskas lengvai sekdavosi .
105. Reikalaudavau iš kitų, ką jie privalėjo padaryti, buvau reiklus ir be kompromisų.
106. Kai aš įeidavau į nepažįstamą auditoriją, iš karto pastėdavau, kas čia pats stipriausias.
107. Kai darbas versdavo stipriai susikoncentruoti ar atsirasdavo nemalonumų, aš tapdavau tvirtas ir nepajudinamas.
108. Aš buvau idealistas.
109. Aš buvau labai ištikimas savo draugams ir stipriai juos palaikydavau. Ir draugai žinodavo, kad gali manimi pasikliauti.
110. Kai pajusdavau kokį nors poreikį, norėdavau nedelsiat jį patenkinti.
111. Mano vidinis kritikas smerkė ir kontroliavo mano emocijas ir poreikius.
112. Man buvo svarbios visos smulkmenos ir kad viskas būtų atlikta teisingai 100%.
113. Prieš pradėdamas kažką daryti, dažniausiai abejojau savimi, nemokėdavau už save pakovoti.
114. Mane kaltino, kad aš būdavau negatyviai nusiteikęs, ciniškas ir įtarinėjantis.
115. Prieš imdamasis veikti, norėjau pamatyti bendrą situaciją, ją išanalizuoti, susidėlioti turimus faktus.
116. Aš galėjau daug dirbti.
117. Maniau, kad galvoti apie save ir rūpintis savo poreikiais - egoistiška.
118. Aš vertinu stiprybę ir jaučiau panieką žmonėms, kurie nemoka kontroliuoti savo gyvenimo.
119. Geri santykiai su žmonėmis man buvo pats svarbiausias dalykas gyvenime.
120. Man patiko analizuoti, ieškoti alternatyvių būdų, kaip spręsti situaciją.
121. Žmonės manimi pasitikėdavo, nes buvau sąžiningas, teisingas ir viską atlikdavau teisingai ir stropiai.
122. Sakydavo, kad aš turiu gerą humoro jausmą.
123. Kai aplink mane būdavo kiti žmonės, kartais sunkiai susivokdavau, o ko noriu aš.
124. Man puikiai pavykdavo pastebėti kitų žmonių meistriškumą, sugebėjimus ir galimybes.
125. Aš tikėjau, kad gyvenimas – kova, ir laimi stipriausi.
126. Man buvo sunku veikti lėčiau.
127. Buvau labai jautrus atstūmimui, kritikai ir greitai prarasdavau pasitikėjimą savimi.
128. Stengdavausi nedemonstruoti savo emocijų, būti ojektyvus.
129. Aplinkiniai pasitikėdavo mano intuicija ir žiniomis.
130. Man gerai sekėsi koncentruotis į ilgalaikius tikslus ir ieškoti įvairių kelių jų įgyvendinimui.
131. Man buvo sunku išreikšti tai, ką aš tuo metu jaučiau.
132. Daugelis žmonių man atrodė neorganizuoti ir neatsakingi.
133. Aš rūpindavausi daugeliu žmonių. Jausdavau pareigą ir malonumą jiems padėti.
134. Aš jaučiau didžiulę atsakomybę ir man atrodė, kad visas pasaulis užgulęs mano pečius.
135. Man patinka maistas ir gėrimai,– kai kyla noras pavalgyti, galiu būti labai nekantrus.
136. Aš buvau žingeidus ir užduodavau žmonėms klausimus, kad sužinočiau viską, kas mane domina.
137. Jaučiausi nedrąsus ir nepasitikintis.
138. Maniau, kad esu žavingas. Vengiau konfliktų „užkalbėdamas dantis“.
139. Aš galėjau daug laiko skirti tam, kad atlikčiau darbą detaliai ir iki galo. Kai matydavau baigtinį rezultatą, išgyvendavau džiaugsmą ir ramybę.
140. Mano galva buvo pilna idėjų, planų ir jeigu imdavausi tik vienos, tai nerimavau, kad praleisiu kitas galimybes.
141. Man patikdavo paskatinti, motyvuoti, nuraminti žmones.
142. Gyvenime aš buvau optimistas.
143. Aš ieškodavau slaptų ketinimų, kurie galėtų pakenkti bendradarbiavimui.
144. Pareiga man buvo svarbiau nei malonumai, išskyrus tuos atvejus, kai aš atostogaudavau.
145. Aš buvau labai energingas.
146. Man buvo svarbu būti sėkmingu ir išvengti nesėkmių.
147. Kai man pasiūlydavo naują veiklą, pramogą, visada klausdavau savęs, ar tai bus man naudinga.
148. Kai jausdavausi nesaugus, tai gindavausi išsakydamas daugybę argumentų.
149. Aš turėjau ypatingą gebėjimą prigalvoti naujų idėjų ir koncepcijų.
150. Darbus pradėdavau greitai.
151. Buvau linkęs liūdėti ir svajoti apie tai, ko, man dabar trūksta.
152. Aš darydavau tai, ką reikėdavo daryti. Trūko pasitikėjimo savimi.
153. Lengvai galėjau pravirkti. Mane labai jaudino grožis, meilė, liūdesys, paslaptingumas ir skausmas.
154. Kai mane apnikdavo gilios ir skausmingos emocijos, aš lengvai rasdavau joms paaiškinimą ir tuo metu atsikratydavau to skausmo.
155. Galvodavau: „Yra dar laiko, palauks iki rytojaus“ .
156. Jaučiausi labai pažeidžiamas, mane galima buvo užgauti neatsargiu žvilgsniu ar pastaba.
157. Aš buvau idealistas ir norėjau įnešti savo indėlį pasauliui.
158. Man nepatikdavo silpni žmonės, bet jei mačiau, kad, mano nuomone, silpnesnis skriaudžiamas neteisingai – visada buvau pasirengęs jį ginti.
159. Aš būdavau atsiskyręs ir rimtas.
160. Aš galvojau, kaip galima ką nors pagerinti.
161. Atidėliojau permainas ir laikausi pažįstamo kelio – veikti įprastu būdu.
162. Aš nerimaudavau, kai matydavau kažką neteisinga, man kildavo didžiulis noras tai ištaisyti.
163. Jei situacija būdavo įtempta, man patikdavo likti nuošalyje ir nesivelti į emocionalius pokalbius.
164. Aš buvau labai jautrus kritikai.
165. Žmonėms nepatikdavo, jog aš buvau įsitempęs.
166. Mėgau galvoti apie praeities įvykius.
167. Aš kėliau aukštus moralinius reikalavimus sau ir aplinkiniams.
168. Kai nesijausdavau saugus, aš tapdavau išdidus ir atstumiantis.
169. Aš galėjau padaryti viską, kad apsaugočiau savo artimuosius.
170. Aš blaškiausi tarp noro su kuo nors būti ir noro išsaugoti savo laisvę ir nepriklausomybę.
171. Man buvo svarbu nepriklausomybė – galėjau gyventi ir vienas.
172. Žmonės galėjo apie mane kalbėti, kad aš mėgau daug ką perdėti ir buvau per daug emocionalus.
173. Prieš priimdamas sprendimą, analizuodavau visas galimas pasekmes.
174. Kai aš nerimaudavau, rasdavau, kas mane išblaškys.
175. Aš greitai apsispręsdavau ir prisiimdavau atsakomybę, todėl norėjau viską kontroliuoti.
176. Aš jaučiau keistą vidinę tuštumą, kai man rodė per daug dėmesio.
177. Viešumoje kalbėdamas labai nervinausi, o po to koncentruodavausi į tai, kas nepavyko, ką padariau blogai.
178. Aš didžiuodavausi savo gebėjimu būti lanksčiu, nes tai kas tinka ir svarbu dažnai keičiasi.
179. Aš dažnai mąstydavau apie tai, ką galvoja apie mane kiti žmonės.
180. Aš vengiau konfliktų ir man buvo sunku tiesiai pasakyti, kad aš nenoriu to daryti.
181. Aš sugebėdavau suteikti pagalbą ir buvau atidus tam, kas buvo svarbu kitiems žmonėms.
182. Aš žinojau, kad jei reikėtų, sugebėčiau išgyventi net sunkiausiomis sąlygomis.
183. Draugai sakė, jog vertina mane už šilumą ir mano originalų požiūrį į gyvenimą.
184. Man patiko nuspėjami, žinomi dalykai, tai, ką aš mėgau, žinojau. Nenorėjau nusivilti naujovėmis.
185. Buvau optimistas.
186. Aš demonstruodavau kitiems savo emocijas.
187. Bendraujant su žmonėmis kildavo problemų dėl mano pesimizmo ir nepasitenkinimo.
188. Aš norėdavau būti tokiu, kokiu norėjo mane matyti kiti.
189. Man patiko būti nepriklausomu, ir frazė,, nevarykite manęs į kampą" - tai apie mane.
190. Prieš priimdamas sprendimą, aš dažnai analizuodavau visas pasekmes.
191. Būdavau reiklus sau ir smerkdavau save už klaidas.
192. Man buvo sunku būti lanksčiam.
193. Aš buvau spontaniškas, mėgau linksmai leisti laiką.
194. Būdavo momentų, kai aš jaučiausi labai vienišas.
195. Puikiai palaikiau draugiškus santykius, mokėjau išrinkti ypatingas dovanas ypatingam žmogui.
196. Aš tapatinau save su „teisiu reikalu“ ir gyniau nelaimingus, nuskriaustus bei silpnus.
197. Man buvo labai svarbi finansinė nepriklausomybė.
198. Aš galėjau būti pažeidžiamas ir mylimas, jeigu iš tikrųjų pasitikėjau tuo žmogumi.
199. Man nepatiko būti agresyviu ir iššaukiančiu.
200. Aš buvau rimtas, dažnai savyje užsisklendęs, mėgstantis apsvarstyti svarbius klausimus.
201. Pareigingumas ir pareiga man buvo svarbios vertybės.
202. Man buvo daug svarbiau daryti tai, kas man patinka, nei gyventi stabiliai ir saugiai.
203. Ginčo metu aš remdavausi argumentais.
204. Mane domino tokios temos, kurios kitiems žmonėms atrodė sudėtingos, netgi keliančios nerimą.
205. Vengdavau pilnai įsitraukti į atsiradusias problemas ar situacijas ir kitiems tai nepatikdavo.
206. Aš jaučiausi prislėgtas, nes visą laiką turėjau kažką duoti, ir todėl sieloje troškau laisvės.
207. Man patiko stiprūs išgyvenimai ir jaudulys.
208. Kai aš pajusdavau spaudimą – dar labiau atsiribodavau.
209. Man buvo sunku atsipalaiduoti ir negalvoti apie esamas problemas.
210. Aš stengiausi paslėpti savo jautrumą kritikai ir smerkimui.
211. Patiko būti nepanašiu į kitus, ekstravagantišku.
212. Man patiko turėti aiškius veiksmų nurodymus ir suprasti, ką aš turiu padaryti.
213. Bendraujant su kitais žmonėmis, iškildavo problemų dėl mano noro kištis ne į savo reikalus, ir dėl mano įkyraus noro patarnauti.
214. Aš buvau labai svetingas, buvo malonu turėti daug draugų savo gyvenime.
215. Buvau labai atsakingas, kartais atrodydavo, jog atsakomybę prisiimu už visus.
216. Aš buvau šiek tiek skeptiškas ir ciniškas.
217. Aš lengvai motyvavau kitus ir buvau puikus sektinas pavyzdys.
218. Viena iš stipriausių mano savybių buvo organizuoti resursus ir realizuoti projektus.
219. Man patikdavo ,,užsivedantys“ draugai, kurių tikslai buvo panašūs į mano.
220. Paprastai, aš garsiai išsakydavau, ką galvoju, todėl kartais sulaukdavau nemalonumų.
221. Man buvo sunku prisiversti galvoti apie potencialias problemas.
222. Aš galėjau drąsiai išsakyti, ką galvoju. Dažnai pasakydavau tai, ko kiti nedrįsdavo pasakyti.
223. Man patikdavo būti dėmesio centre, patikdavo, kai mane palaikydavo, vertindavo mano idėjas, darbus.
224. Aš dažnai jaučiau vienybę su gamta, muzika, kitais žmonėmis.
225. Aš buvau draugiškas ir mėgau bendrauti.
226. Aš gerbiau žmones, kurie gynė savo poziciją.
227. Jei aš neturėdavau konkrečių darbų sąrašo, tai galėjau ir visai nieko nenuveikti. Man patiko neskubėti ir jaustis ramiu.
228. Aš buvau užsiėmęs ir daug dirbau.
229. Man dažnai kilo noras išeiti iš vieno ar kito renginio, nes nesijaučiau grupės dalimi, jaučiuosi svetimas.
230. Aš buvau veiklus ir atkaklus.
231. Aš stengiausi paįvairinti kasdienybę ir padaryti ją labiau jaudinančia per kūrybiškumą, fantazijas.
232. Man buvo maloniau duoti, negu gauti.
233. Aš klausiau savo sąžinės ir proto.
234. Būdavau pesimistas, pakankamai uždaras, nelabai mėgau su kitais bendrauti.
235. Aš lengvai priimdavau sprendimus.
236. Aš niekam neleidau savęs išnaudoti arba manipuliuoti manimi.
237. Jeigu man nurodinėdavo, ką daryti, aš imdavau maištauti ir darydavau atvirkščiai.
238. Man svarbu buvo būti šiltu, mielu ir rūpestingu žmogumi.
239. Aš svarstydavau, ką turėčiau padaryti, kad labiau suartėčiau su vienu ar kitu žmogumi.
240. Pykdavau, kai kiti nedarydavo, kaip aš sakydavau.
241. Man buvo svarbi visuomeninė padėtis, patiko bendrauti su žmonėmis, turinčiais aukštą statusą visuomenėje.
242. Kai sukildavo mano neigiamos emocijos, galėdavau reaguoti labai audringai ir išsakyti savo skaudulius.
243. Norėjau išsaugoti pozityvią nuotaiką ir man buvo lengva keisti aplinkinių nuotaiką.
244. Man labai patiko vienatvė, lengva buvo likti vienatvėje netgi būnant tarp kitų žmonių.
245. Kitų minkštumas ir švelnumas man keldavo nejaukumą. Dažnai žmonės sakydavo, kad aš stipri asmenybė.
246. Man būdavo svarbu jausti, kad kontroliuoju savo erdvę ir viską, kas man priklauso.
247. Vietoj to, kad imčiausi tų darbų, kuriuos turiu iš tikrųjų padaryti, dažnai nukrypdavau į kažkokius smulkius, nereikšmingus darbus.
248. Mane erzino nekultūringi ir triukšmingi žmonės.
249. Nesuprasdavau žmonių, kuriems nuobodu gyventi. Aš turėjau tiek daug veiklos, kad nuobodžiauti nebuvo kada.
250. Mano agresyvumas ir nepaklusnumas dažnai atstumdavo ir gąsdindavo kitus žmones. Giliai viduje aš buvau jautrus ir pažeidžiamas.
251. Man buvo sunku pasirinkti kažką vieną, nes matydavau tiek stiprias, tiek silpnas puses.
252. Aš vertinau greitą mąstymą ir sąmojingumą, iškilus problemoms improvizuodavau.
253. Aš instinktyviai žinojau, kaip viskas turėtų idealiai atrodyti.
254. Aš buvau paprastas, kuklus, patiko stabilus ir taikus gyvenimas.
255. Energijos pasikraudavau vienatvėje, bet tuo pačiu metu mane palaikydavo aplinkinių pagyrimai.
256. Aiškumas ir organizuotumas man padėjo kontroliuoti savo gyvenimą.
257. Vertinau teisę į asmeninį gyvenimą ir neišduodavau svetimos paslapties.
258. Su savo artimiausiais žmonėmis galėdavau elgtis savininkiškai – norėdavau, kad jiems būčiau nepakeičiamas.
259. Man buvo svarbu būti nepriklausomu ir pasikliauti tik savimi.
260. Buvau kompetetingas savo srityje, greitai ir lengvai išmokdavau naujų įgūdžių.
261. Aš buvau individualistas ir niekada neprisitaikydavau.

Testas

ENEAGRAMOS bazinio asmenybės tipo nustatymo ТЕSТАS: kaip teisingai užpildyti

Jeigu jūs domitės ENEAGRAMA  ir norite jos pagalba geriau suprasti ir pažinti save, išmokti geriau bendrauti su aplinkiniais, sužinoti, kaip jūsų nesąmoninga motyvacija pasireiškia santykiuose, karjeroje, finansuose, asmeniniame tobulėjime ir šeimoje, patartina nustatyti savo bazinį asmenybės tipą.

Jūsų bazinis tipas, tai – jūsų ,,aš“ praeityje.
Todėl labai svarbu, kad atsakinėdami į klausimus, koncentruotumėtės tik į savo praeitį, o ne į savo dabartinį ,,aš“ arba į tokį ,,aš“, kurį norite matyti.

BAZINIS ENEATIPAS – koks jūs buvote praeityje (jaunystėje (18-24 m.), kaip jūs dažniausiai elgdavotės, mąstydavote. Atsakinėjant į klausimus atkreipti dėmesį į savo praeitį ypač svarbu tiems, kurie užsiimate dvasinio tobulėjimo praktikomis, mokotės psichologijos, koučingo. Jei jūs stipriai pasikeitėte, tai labai svarbu jums nustatyti, kokiu buvote iki to laiko, kol pasikeitėte. Siūlome labai stipriai neanalizuoti klausimų: klausykite savo instinktų ir širdies pirmosios reakcijos ir remkitės tuo, kaip jūs dažniausiai elgiatės.

Kuo atviresni, nuoširdesni ir sąžiningesni sau būsite, tuo tikslesnį atsakymą turėsite. Ir prie kiekvieno klausimo pagalvokite: ,,Aš toks buvau, ar norėčiau toks būti?“

Prisiminkite, kad mumyse gyvena 4 ,,aš“: mūsų ,,aš“ praeityje, mūsų ,,aš‘ dabartyje, mūsų idealusis ,,aš“ ir tas ,,aš“, kokiu mane mato kiti. Atliekant testą svarbu remtis savo ,,aš“ praeityje.

Daugelis žmonių atranda save atlikę šį testą. Tai atspirties taškas, nuo kurio prasideda ENEAGRAMOS studijos ir puiki pradžia savęs suvokimo link.

Atlikus testą, į jūsų el. paštą ateis atsakymas ir  daugiausiai procentų surinkusio ENEATIPO aprašymas.

Palyginimui galite perskaityti ir kitų ENEATIPŲ aprašymus. Atidžiai perskaitykite  ir pajuskite, kuris aprašymas jums labiausiai tinka.

Norėdami giliau ir išsamiau pažinti save ir kitus bei rimčiau susipažinti su ENEAGRAMOS METODOLOGIJA, registruokitės ir dalyvaukite ENEAGRAMOS AKADEMIJOS seminaruose. Taip pat galite užsisakyti individualias konsultacijas gyvai arba Skype. Individualios konsultacijos, koučingas, : čia

ENEATIPO, surinkusio daugiausia procentų, aprašymą skaitykite: čia

Žiūrėkite vebinarą apie eneatipus:  ŽIŪRĖTI WEBINARĄ

Linkime įdomios kelionės į save!