Testas

ENEAGRAMOS bazinio asmenybės tipo nustatymo ТЕSТАS: kaip teisingai užpildyti

Jeigu jūs domitės ENEAGRAMA  ir norite jos pagalba geriau suprasti ir pažinti save, išmokti geriau bendrauti su aplinkiniais, sužinoti, kaip jūsų nesąmoninga motyvacija pasireiškia santykiuose, karjeroje, finansuose, asmeniniame tobulėjime ir šeimoje, patartina nustatyti savo bazinį asmenybės tipą.

Jūsų bazinis tipas, tai – jūsų ,,aš“ praeityje.
Todėl labai svarbu, kad atsakinėdami į klausimus, koncentruotumėtės tik į savo praeitį, o ne į savo dabartinį ,,aš“ arba į tokį ,,aš“, kurį norite matyti.

BAZINIS ENEATIPAS – koks jūs buvote praeityje (jaunystėje (18-24 m.), kaip jūs dažniausiai elgdavotės, mąstydavote. Atsakinėjant į klausimus atkreipti dėmesį į savo praeitį ypač svarbu tiems, kurie užsiimate dvasinio tobulėjimo praktikomis, mokotės psichologijos, koučingo. Jei jūs stipriai pasikeitėte, tai labai svarbu jums nustatyti, kokiu buvote iki to laiko, kol pasikeitėte. Siūlome labai stipriai neanalizuoti klausimų: klausykite savo instinktų ir širdies pirmosios reakcijos ir remkitės tuo, kaip jūs dažniausiai elgiatės.

Kuo atviresni, nuoširdesni ir sąžiningesni sau būsite, tuo tikslesnį atsakymą turėsite. Ir prie kiekvieno klausimo pagalvokite: ,,Aš toks buvau, ar norėčiau toks būti?“

Prisiminkite, kad mumyse gyvena 4 ,,aš“: mūsų ,,aš“ praeityje, mūsų ,,aš‘ dabartyje, mūsų idealusis ,,aš“ ir tas ,,aš“, kokiu mane mato kiti. Atliekant testą svarbu remtis savo ,,aš“ praeityje.

Daugelis žmonių atranda save atlikę šį testą. Tai atspirties taškas, nuo kurio prasideda ENEAGRAMOS studijos ir puiki pradžia savęs suvokimo link.

Atlikus testą, į jūsų el. paštą ateis atsakymas ir  daugiausiai procentų surinkusio ENEATIPO aprašymas.

Palyginimui galite perskaityti ir kitų ENEATIPŲ aprašymus. Atidžiai perskaitykite  ir pajuskite, kuris aprašymas jums labiausiai tinka.

Norėdami giliau ir išsamiau pažinti save ir kitus bei rimčiau susipažinti su ENEAGRAMOS METODOLOGIJA, registruokitės ir dalyvaukite ENEAGRAMOS AKADEMIJOS seminaruose. Taip pat galite užsisakyti individualias konsultacijas gyvai arba Skype. Individualios konsultacijos, koučingas, : čia

ENEATIPO, surinkusio daugiausia procentų, aprašymą skaitykite: čia

Linkime įdomios kelionės į save!

Vardas
Amžius
El. Paštas
1. Kai man pasiūlydavo naują veiklą, pramogą, visada klausdavau savęs, ar tai bus man naudinga.
2. Materialinė gerovė man nebuvo laimės šaltinis.
3. Aš buvau idealistas ir norėjau įnešti savo indėlį pasauliui.
4. Aš sugebėdavau suteikti pagalbą ir buvau atidus tam, kas buvo svarbu kitiems žmonėms.
5. Gyvenime man buvo labai svarbu stabilumas ir saugumas, todėl vardan to galėjau atsisakyti savo interesų.
6. Aš tikėjau, kad gyvenimas – kova, ir laimi stipriausi.
7. Man patiko stiprūs išgyvenimai ir jaudulys.
8. Vengdavau su žmonėmis suartėti, kai bijodavau, jog galiu neatitikti jų lūkesčių.
9. Jei situacija būdavo įtempta, man patikdavo likti nuošalyje ir nesivelti į emocionalius pokalbius.
10. Aš buvau labai ištikimas savo draugams ir stipriai juos palaikydavau. Ir draugai žinodavo, kad gali manimi pasikliauti.
11. Žmonės man dažnai atrodydavo įkyrūs ir daug reikalaujantys.
12. Aš buvau užsiėmęs ir energingas, retai nuobodžiaudavau, nes galėjau veikti, ką noriu.
13. Aš labai norėjau jaustis įvertintu.
14. Aš stengiausi išklausyti, palaikyti savo draugus, ypač jiems sunkiu metu.
15. Aš ieškodavau slaptų ketinimų, kurie galėtų pakenkti bendradarbiavimui.
16. Bendraujant su kitais žmonėmis, iškildavo problemų dėl mano noro kištis ne į savo reikalus, ir dėl mano įkyraus noro patarnauti.
17. Aš vertinau praktines vertybes: darbą, sąžiningumą, kompetenciją.
18. Aš nemėgau kalbėti apie savo asmeninį gyvenimą.
19. Aš buvau paprastas, kuklus, patiko stabilus ir taikus gyvenimas.
20. Aš jaučiau didžiulę atsakomybę ir man atrodė, kad visas pasaulis užgulęs mano pečius.
21. Buvau optimistas.
22. Aš galėdavau būti užsispyręs, kai kiti nurodinėdavo, ką turiu daryti arba kai bandydavo mane kontroliuoti.
23. Aš buvau romantiškas ir turėjau lakią fantaziją.
24. Man puikiai pavykdavo pastebėti kitų žmonių meistriškumą, sugebėjimus ir galimybes.
25. Aš darydavau tai, ką reikėdavo daryti. Trūko pasitikėjimo savimi.
26. Su savo artimiausiais žmonėmis galėdavau elgtis savininkiškai – norėdavau, kad jiems būčiau nepakeičiamas.
27. Darbus pradėdavau greitai.
28. Aš buvau labai energingas.
29. Man buvo svarbu nepriklausomybė – galėjau gyventi ir vienas.
30. Aš rūpindavausi daugeliu žmonių. Jausdavau pareigą ir malonumą jiems padėti.
31. Man buvo sunku veikti lėčiau.
32. Kai jausdavausi nesaugus, tai gindavausi išsakydamas daugybę argumentų.
33. Man patiko būti nepriklausomu, ir frazė,, nevarykite manęs į kampą" - tai apie mane.
34. Man buvo pikta, jei aplinkiniai nevertindavo to, ką dėl jų padarydavau.
35. Aš buvau labai svetingas, buvo malonu turėti daug draugų savo gyvenime.
36. Aš suvokdavau, kad kitiems atrodžiau keistas, atsiskyręs, gyvenantis savo pasaulyje.
37. Mane erzino nekultūringi ir triukšmingi žmonės.
38. Buvau linkęs liūdėti ir svajoti apie tai, ko, man dabar trūksta.
39. Prieš pradėdamas kažką daryti, dažniausiai abejojau savimi, nemokėdavau už save pakovoti.
40. Negalėjau pakęsti iki galo neatlikto darbo.
41. Man buvo sunku išsireikalauti iš kitų, ko aš norėjau, kas man svarbu.
42. Man buvo svarbu būti sėkmingu ir išvengti nesėkmių.
43. Nerimaudavau dėl savo perfekcionizmo, nekantrumo, pykčio.
44. Aš buvau veiklus ir atkaklus.
45. Aš buvau draugiškas ir mėgau bendrauti.
46. Aš bandžiau išvengti klaidų, nepadorių ir blogų poelgių.
47. Aš didžiuodavausi savo gebėjimu būti lanksčiu, nes tai kas tinka ir svarbu dažnai keičiasi.
48. Energijos pasikraudavau vienatvėje, bet tuo pačiu metu mane palaikydavo aplinkinių pagyrimai.
49. Man buvo sunku priimti sprendimą, – nes jaudino klausimas: „Ar jis teisingas“?
50. Pareiga man buvo svarbiau nei malonumai, išskyrus tuos atvejus, kai aš atostogaudavau.
51. Buvau labai jautrus atstūmimui, kritikai ir greitai prarasdavau pasitikėjimą savimi.
52. Aš lengvai priimdavau sprendimus.
53. Patiko dalintis savo jausmais su kitais žmonėmis, galėjau jiems atsiverti.
54. Man patiko siekti titulų/laipsnių (daktaras, profesorius, direktorius) ir aš jais didžiavausi.
55. Bendraujant su žmonėmis kildavo problemų dėl mano pesimizmo ir nepasitenkinimo.
56. Man buvo labai svarbūs palaikantys ir harmoningi tarpusavio santykiai.
57. Man buvo sunku atsipalaiduoti ir negalvoti apie esamas problemas.
58. Man buvo daug svarbiau daryti tai, kas man patinka, nei gyventi stabiliai ir saugiai.
59. Jaučiausi labai pažeidžiamas, mane galima buvo užgauti neatsargiu žvilgsniu ar pastaba.
60. Man patiko nuspėjami, žinomi dalykai, tai, ką aš mėgau, žinojau. Nenorėjau nusivilti naujovėmis.
61. Buvau lengvo charakterio, sutinkantis su kitų nuomone.
62. Man buvo svarbios visos smulkmenos ir kad viskas būtų atlikta teisingai 100%.
63. Net jei man ir sekdavosi, aš abejodavau savo jėgomis.
64. Mane kankino abejonės.
65. Aš svarstydavau, ką turėčiau padaryti, kad labiau suartėčiau su vienu ar kitu žmogumi.
66. Aš galėjau daug laiko skirti tam, kad atlikčiau darbą detaliai ir iki galo. Kai matydavau baigtinį rezultatą, išgyvendavau džiaugsmą ir ramybę.
67. Aš stengiausi paslėpti savo jautrumą kritikai ir smerkimui.
68. Aš būdavau atsiskyręs ir rimtas.
69. Vietoj to, kad imčiausi tų darbų, kuriuos turiu iš tikrųjų padaryti, dažnai nukrypdavau į kažkokius smulkius, nereikšmingus darbus.
70. Jei aš neturėdavau konkrečių darbų sąrašo, tai galėjau ir visai nieko nenuveikti. Man patiko neskubėti ir jaustis ramiu.
71. Aš žinojau, kad jei reikėtų, sugebėčiau išgyventi net sunkiausiomis sąlygomis.
72. Puikiai palaikiau draugiškus santykius, mokėjau išrinkti ypatingas dovanas ypatingam žmogui.
73. Mano nuotaika galėjo keistis labai dažnai.
74. Būdavo momentų, kai aš jaučiausi labai vienišas.
75. Aš galėdavau lengvai nepaisyti savo poreikių dėl kitų žmonių poreikių.
76. Aš dažnai mąstydavau apie tai, ką galvoja apie mane kiti žmonės.
77. Gyvenime aš buvau optimistas.
78. Patiko būti nepanašiu į kitus, ekstravagantišku.
79. Mėgau likti vienas gamtoje, kur galėjau mąstyti ir prisipildyti energijos.
80. Aš didžiuodavausi, kad užimu svarbią vietą kitų žmonių gyvenime.
81. Vengdavau pilnai įsitraukti į atsiradusias problemas ar situacijas ir kitiems tai nepatikdavo.
82. Aš lengvai motyvavau kitus ir buvau puikus sektinas pavyzdys.
83. Man buvo sunku prisiversti galvoti apie potencialias problemas.
84. Man patiko turėti aiškius veiksmų nurodymus ir suprasti, ką aš turiu padaryti.
85. Buvau diplomatiškas, žavingas ir ambicingas.
86. Aš instinktyviai žinojau, kaip viskas turėtų idealiai atrodyti.
87. Aš į daug ką reaguodavau labai rimtai.
88. Aš buvau žingeidus ir užduodavau žmonėms klausimus, kad sužinočiau viską, kas mane domina.
89. Aš kėliau aukštus moralinius reikalavimus sau ir aplinkiniams.
90. Mane domino tokios temos, kurios kitiems žmonėms atrodė sudėtingos, netgi keliančios nerimą.
91. Tam, kad gerai atlikčiau darbą, emocijas mokėdavau ,,patraukti į šalį".
92. Nesuprasdavau žmonių, kuriems nuobodu gyventi. Aš turėjau tiek daug veiklos, kad nuobodžiauti nebuvo kada.
93. Būdavau reiklus sau ir smerkdavau save už klaidas.
94. Man lengviau būdavo apsispręsti, ko aš nenoriu, negu tai, ko aš noriu.
95. Man nebuvo labai svarbu, ką apie mane galvojo aplinkiniai.
96. Autoritetai užimė svarbią vietą mano gyvenime. Aš buvau su jais išvien arba prieš juos.
97. Aš vertinau greitą mąstymą ir sąmojingumą, iškilus problemoms improvizuodavau.
98. Man patikdavo ,,užsivedantys“ draugai, kurių tikslai buvo panašūs į mano.
99. Aplinkiniai pasitikėdavo mano intuicija ir žiniomis.
100. Man norėdavosi išsiskirti iš kitų, atlikti darbą geriau nei kiti.
101. Kai sukildavo mano neigiamos emocijos, galėdavau reaguoti labai audringai ir išsakyti savo skaudulius.
102. Aš lengvai galėjau pastebėti įvairius požiūrio taškus ir priimdamas sprendimą į tai atsižvelgdavau.
103. Lengvai galėjau pravirkti. Mane labai jaudino grožis, meilė, liūdesys, paslaptingumas ir skausmas.
104. Aiškumas ir organizuotumas man padėjo kontroliuoti savo gyvenimą.
105. Mintyse aš buvau nusiteikęs skeptiškai : „Taip, bet...“ ar „ o gal atvirkščiai...“?
106. Aš buvau motyvuotas, energingas žmogus.
107. Pykdavau, kai kiti nedarydavo, kaip aš sakydavau.
108. Mano santykiai dažnai nukentėdavo dėl mano didžiulio noro kreipti dėmesį į savo poreikius. Aš darydavau tai, ką norėdavau daryti.
109. Aš visada pirmenybę teikdavau žmonėms, o ne pasiekimams.
110. Man dažnai norėdavosi, kad aplinkiniai apie mane gerai galvotų.
111. Man nepatiko masiniai renginiai. Buvau linkęs būti tik su keliais artimais draugais arba vienas.
112. Aš buvau rimtas, dažnai savyje užsisklendęs, mėgstantis apsvarstyti svarbius klausimus.
113. Buvau objektyvus, nenusileidau svetimoms nuomonėms ir nepasidaviau draugų įtakai.
114. Aš buvau spontaniškas, mėgau linksmai leisti laiką.
115. Man nepatikdavo silpni žmonės, bet jei mačiau, kad, mano nuomone, silpnesnis skriaudžiamas neteisingai – visada buvau pasirengęs jį ginti.
116. Man buvo neįdomus eilinis gyvenimas, vidutinybė buvo nuobodi.
117. Aš niekam neleidau savęs išnaudoti arba manipuliuoti manimi.
118. Žmonės manimi pasitikėdavo, nes buvau sąžiningas, teisingas ir viską atlikdavau teisingai ir stropiai.
119. Man buvo sunku pasirinkti kažką vieną, nes matydavau tiek stiprias, tiek silpnas puses.
120. Būdamas su savimi, aš žinojau, ko aš noriu, bet pradėdavau tuo abejoti, jei šalia atsirasdavo kitų žmonių.
121. Norėjosi kuo greičiau ,,pabėgti“ nuo nemalonių jausmų, skausmingų išgyvenimų. Negatyve ilgai neužsibūdavau.
122. Kartais jausdavau, kad manęs nepastebi, bet tuo pačiu jausdavausi geresnis už kitus.
123. Kartais man būdavo sunku suvokti savo jausmus.
124. Darbui teikiau pirmenybę, man pritrūkdavo laiko visiems projektams.
125. Sau sakydavau, kad esu kitoks, nei kiti, išsiskiriu iš savo šeimos.
126. Aš savęs klausdavau : ,,Kas aš? Ko aš noriu?"
127. Kai aplink mane būdavo kiti žmonės, kartais sunkiai susivokdavau, o ko noriu aš.
128. Sakydavo, kad aš turiu gerą humoro jausmą.
129. Kai aš įeidavau į nepažįstamą auditoriją, iš karto pastėdavau, kas čia pats stipriausias.
130. Aš dažnai jaučiau vienybę su gamta, muzika, kitais žmonėmis.
131. Aš turėjau ypatingą gebėjimą prigalvoti naujų idėjų ir koncepcijų.
132. Kitus žmones erzindavo mano įprotis sakyti, ką jie turi daryti.
133. Net jeigu kartais kažkas ir nepavykdavo, aš pasitikėjau savo jėgomis.
134. Man nepatikdavo, kai mane spausdavo. Aš tapdavau dar atkaklesnis.
135. Būdavau įtarus, atsargus ir netgi nervingas.
136. Aš gerai jaučiausi ,,žaisdamas pagal taisykles“, ir tam, kad pasiekčiau tikslą, prie daug ko galėjau prisiderinti.
137. Žmonės galėjo apie mane kalbėti, kad aš mėgau daug ką perdėti ir buvau per daug emocionalus.
138. Kai nesijausdavau saugus, aš tapdavau išdidus ir atstumiantis.
139. Aš galėjau padaryti viską, kad apsaugočiau savo artimuosius.
140. Aš blaškiausi tarp noro su kuo nors būti ir noro išsaugoti savo laisvę ir nepriklausomybę.
141. Dauguma bendravimo sunkumų su kitais žmonėmis kildavo todėl, kad buvau per daug jautrus ir viską stipriai išgyvendavau.
142. Mane stebino žmonės, kurie gyvenimą laiko sunkiu ir probleminiu.
143. Man reikėdavo jausti artimą ryšį su žmonėmis, priešingu atveju jaučiausi atstumtas.
144. Bendravimo problemos su aplinkiniais iškildavo dėl to, jog aš kontroliuodavau ir nurodinėdavau.
145. Aš daug sunkiai dirbau ir žinojau, kaip padaryti darbą iki galo.
146. Kai pajusdavau kokį nors poreikį, norėdavau nedelsiat jį patenkinti.
147. Kai darbas versdavo stipriai susikoncentruoti ar atsirasdavo nemalonumų, aš tapdavau tvirtas ir nepajudinamas.
148. Man labai patiko vienatvė, lengva buvo likti vienatvėje netgi būnant tarp kitų žmonių.
149. Kai aš nerimaudavau, rasdavau, kas mane išblaškys.
150. Aš nuolatos savęs klausinėjau, kas gali įvykti ne taip.
151. Man buvo sunku išreikšti tai, ką aš tuo metu jaučiau.
152. Aš galėjau būti pažeidžiamas ir mylimas, jeigu iš tikrųjų pasitikėjau tuo žmogumi.
153. Buvau optimistas ir pozityvus žmogus, dažnai mėgdavau fiziškai prisiliesti prie man patinkančių žmonių.
154. Aš buvau avantiūristas ir nebijodavau rizikuoti.
155. Man patiko analizuoti, ieškoti alternatyvių būdų, kaip spręsti situaciją.
156. Ginčo metu aš remdavausi argumentais.
157. Aš tapatinau save su „teisiu reikalu“ ir gyniau nelaimingus, nuskriaustus bei silpnus.
158. Man nepatikdavo gilintis į detales, smulkmenas.
159. Mano vidinis kritikas smerkė ir kontroliavo mano emocijas ir poreikius.
160. Aš buvau labai jautrus kritikai.
161. Man patikdavo paskatinti, motyvuoti, nuraminti žmones.
162. Aš vertinu stiprybę ir jaučiau panieką žmonėms, kurie nemoka kontroliuoti savo gyvenimo.
163. Norėjau išsaugoti pozityvią nuotaiką ir man buvo lengva keisti aplinkinių nuotaiką.
164. Aš buvau idealistas.
165. Daugelyje situacijų lyderystės vairą atiduodavau kitiems.
166. Žmones traukė mano išskirtinumas, gilumas, jausmingumas.
167. Aš galvojau, kaip galima ką nors pagerinti.
168. Aš buvau šiek tiek skeptiškas ir ciniškas.
169. Prieš imdamasis veikti, norėjau pamatyti bendrą situaciją, ją išanalizuoti, susidėlioti turimus faktus.
170. Mane kaltino, kad aš būdavau negatyviai nusiteikęs, ciniškas ir įtarinėjantis.
171. Prieš priimdamas sprendimą, analizuodavau visas galimas pasekmes.
172. Jaučiausi nedrąsus ir nepasitikintis.
173. Aš patirdavau susierzinimą, kada kitiems viskas lengvai sekdavosi .
174. Stengdavausi nedemonstruoti savo emocijų, būti ojektyvus.
175. Aš turėjau tendenciją įžvelgti situacijose kraštutinumus: teisinga arba neteisinga, žmogus yra stiprus arba silpnas – vidurys neegzistavo.
176. Aš puikiai suvokiau, kai žmonės man pataikaudavo, norėdami manimi manipuliuoti.
177. Man buvo svarbiausia efektyvumas, pelningumas, tikslai, rezultatai. Aš greitai mokiausi.
178. Maniau, kad esu žavingas. Vengiau konfliktų „užkalbėdamas dantis“.
179. Aš turėjau labai griežtą vidinį kritiką, kuris man sakė, kas teisinga, o kas ne.
180. Kai aš pajusdavau spaudimą – dar labiau atsiribodavau.
181. Mėgau galvoti apie praeities įvykius.
182. Patiko galvoti apie savo jausmus ir išgyvenimus.
183. Kol neišgyvendavau atsiradusių jausmų, sunku buvo būti darbingu.
184. Lyginau save su kitais žmonėmis, ir po to jaučiausi nepatenkintas savimi.
185. Mane lengvai įkvėpdavo žmonės, patirtis ir naujovės.
186. Giliai viduje jaučiau nepasitenkinimą, kad esu per mažai pastebimas, kad nedrįstu pakovoti už save.
187. Aš galėjau daug dirbti.
188. Aš žinojau, kad esu tikslus ir objektyvus. Ir tai man patiko.
189. Buvau labai efektyvus ir lengvai galėjau atlikti keletą darbų vienu metu.
190. Aš buvau užsiėmęs ir daug dirbau.
191. Man buvo maloniau duoti, negu gauti.
192. Man būdavo svarbu jausti, kad kontroliuoju savo erdvę ir viską, kas man priklauso.
193. Buvau labai atsakingas, kartais atrodydavo, jog atsakomybę prisiimu už visus.
194. Aš norėdavau būti tokiu, kokiu norėjo mane matyti kiti.
195. Man buvo sunku būti lanksčiam.
196. Pareigingumas ir pareiga man buvo svarbios vertybės.
197. Mano galva buvo pilna idėjų, planų ir jeigu imdavausi tik vienos, tai nerimavau, kad praleisiu kitas galimybes.
198. Maniau, kad galvoti apie save ir rūpintis savo poreikiais - egoistiška.
199. Aš nerimaudavau, kai matydavau kažką neteisinga, man kildavo didžiulis noras tai ištaisyti.
200. Aš pabaigdavau iki galo viską, ką būdavau pažadėjęs, nesvarbu, kiek tai man ,,kainuodavo“.
201. Aš buvau individualistas ir niekada neprisitaikydavau.
202. Galvodavau: „Yra dar laiko, palauks iki rytojaus“ .
203. Viena iš stipriausių mano savybių buvo organizuoti resursus ir realizuoti projektus.
204. Man svarbu buvo būti šiltu, mielu ir rūpestingu žmogumi.
205. Draugai sakė, jog vertina mane už šilumą ir mano originalų požiūrį į gyvenimą.
206. Aš nerimaudavau, kad man gali pritrūkti savidisciplinos, kad susitelkčiau tik į tai, kas man padėtų realizuoti save.
207. Aš sukurdavau sau daug galimybių ir man nepatiko, kada mane varžė.
208. Aš mėgau viską planuoti ir ruoštis mintyse, kad išvengčiau siurprizų.
209. Aš galėjau drąsiai išsakyti, ką galvoju. Dažnai pasakydavau tai, ko kiti nedrįsdavo pasakyti.
210. Man dažnai kilo noras išeiti iš vieno ar kito renginio, nes nesijaučiau grupės dalimi, jaučiuosi svetimas.
211. Man buvo sunku prašyti pagalbos ir kalbėti apie savo poreikius.
212. Daugelis žmonių man atrodė neorganizuoti ir neatsakingi.
213. Man gerai sekėsi koncentruotis į ilgalaikius tikslus ir ieškoti įvairių kelių jų įgyvendinimui.
214. Jei tekdavo ginčytis su draugais, aš dažnai nusileisdavau, kad nereiktų išgyventi nemalonių jausmų.
215. Aš greitai apsispręsdavau ir prisiimdavau atsakomybę, todėl norėjau viską kontroliuoti.
216. Jeigu man nurodinėdavo, ką daryti, aš imdavau maištauti ir darydavau atvirkščiai.
217. Kitų minkštumas ir švelnumas man keldavo nejaukumą. Dažnai žmonės sakydavo, kad aš stipri asmenybė.
218. Man patiko vadovauti, būti lyderiu.
219. Vertinau teisę į asmeninį gyvenimą ir neišduodavau svetimos paslapties.
220. Man patikdavo padėti žmonėms, jausti, kad esu jiems reikalingas.
221. Dažniausiai, kai aš supykdavau – pasišalindavau.
222. Man būdavo sunku vienam priimti sprendimus. Aš klausdavau patarimo.
223. Reikalaudavau iš kitų, ką jie privalėjo padaryti, buvau reiklus ir be kompromisų.
224. Daugelis sakė, jog atrodžiau labai pasitikintis savimi.
225. Būdavo svarbu, kad mane suprastų kiti žmonės, kitaip nepasitikėdavau savimi, atrodydavo, kad mane atstumia.
226. Kai mane apnikdavo gilios ir skausmingos emocijos, aš lengvai rasdavau joms paaiškinimą ir tuo metu atsikratydavau to skausmo.
227. Paprastai, aš garsiai išsakydavau, ką galvoju, todėl kartais sulaukdavau nemalonumų.
228. Man patikdavo sunkios ir įtemptos situacijos.
229. Prieš priimdamas sprendimą, aš dažnai analizuodavau visas pasekmes.
230. Man patinka maistas ir gėrimai,– kai kyla noras pavalgyti, galiu būti labai nekantrus.
231. Mano agresyvumas ir nepaklusnumas dažnai atstumdavo ir gąsdindavo kitus žmones. Giliai viduje aš buvau jautrus ir pažeidžiamas.
232. Jausdavausi keistai, būdamas dėmesio centre.
233. Aš gindavau savo draugus, net ir tada, kai jie būdavo neteisūs.
234. Žmonėms nepatikdavo, jog aš buvau įsitempęs.
235. Man buvo svarbi visuomeninė padėtis, patiko bendrauti su žmonėmis, turinčiais aukštą statusą visuomenėje.
236. Viena iš stipriausių mano savybių – mokėjimas sugalvoti naujas idėjas ir jomis sudominti kitus žmones.
237. Mėgau pamiegoti, mokėjau ilsėtis.
238. Aš stengiausi paįvairinti kasdienybę ir padaryti ją labiau jaudinančia per kūrybiškumą, fantazijas.
239. Viešumoje kalbėdamas labai nervinausi, o po to koncentruodavausi į tai, kas nepavyko, ką padariau blogai.
240. Man nepatikdavo, kai kiti bandydavo mane spausti, todėl ir aš kitų nespausdavau.
241. Aš žinojau, ko trūksta kitiems žmonėms.
242. Man patikdavo būti dėmesio centre, patikdavo, kai mane palaikydavo, vertindavo mano idėjas, darbus.
243. Būdavau pesimistas, pakankamai uždaras, nelabai mėgau su kitais bendrauti.
244. Aš gerbiau žmones, kurie gynė savo poziciją.
245. Man nepatiko būti agresyviu ir iššaukiančiu.
246. Aš vengdavau pakliūti į labai sunkias, įtemptas situacijas.
247. Man buvo svarbu būti nepriklausomu ir pasikliauti tik savimi.
248. Aš turėjau įprotį mąstyti, ar mano sprendimas teisingas.
249. Aš klausiau savo sąžinės ir proto.
250. Bendraujant man patikdavo daiktus vadinti savo tikrais vardais. Tiesiai šviesiai sakydavau, ką galvodavau.
251. Geri santykiai su žmonėmis man buvo pats svarbiausias dalykas gyvenime.
252. Man buvo svarbiau pasiekimai, nei santykiai su žmonėmis.
253. Man patikdavo veikla, kurioje galėdavau išsiskirti ir gauti apdovanojimą. Man patiko būti dėmesio centre.
254. Buvau kompetetingas savo srityje, greitai ir lengvai išmokdavau naujų įgūdžių.
255. Man buvo labai svarbi finansinė nepriklausomybė.
256. Aš nebuvau labai bendraujantis žmogus. Vertinau privatumą.
257. Aš jaučiau keistą vidinę tuštumą, kai man rodė per daug dėmesio.
258. Aš vengiau konfliktų ir man buvo sunku tiesiai pasakyti, kad aš nenoriu to daryti.
259. Atidėliojau permainas ir laikausi pažįstamo kelio – veikti įprastu būdu.
260. Aš demonstruodavau kitiems savo emocijas.
261. Aš jaučiausi prislėgtas, nes visą laiką turėjau kažką duoti, ir todėl sieloje troškau laisvės.

Testas

ENEAGRAMOS bazinio asmenybės tipo nustatymo ТЕSТАS: kaip teisingai užpildyti

Jeigu jūs domitės ENEAGRAMA  ir norite jos pagalba geriau suprasti ir pažinti save, išmokti geriau bendrauti su aplinkiniais, sužinoti, kaip jūsų nesąmoninga motyvacija pasireiškia santykiuose, karjeroje, finansuose, asmeniniame tobulėjime ir šeimoje, patartina nustatyti savo bazinį asmenybės tipą.

Jūsų bazinis tipas, tai – jūsų ,,aš“ praeityje.
Todėl labai svarbu, kad atsakinėdami į klausimus, koncentruotumėtės tik į savo praeitį, o ne į savo dabartinį ,,aš“ arba į tokį ,,aš“, kurį norite matyti.

BAZINIS ENEATIPAS – koks jūs buvote praeityje (jaunystėje (18-24 m.), kaip jūs dažniausiai elgdavotės, mąstydavote. Atsakinėjant į klausimus atkreipti dėmesį į savo praeitį ypač svarbu tiems, kurie užsiimate dvasinio tobulėjimo praktikomis, mokotės psichologijos, koučingo. Jei jūs stipriai pasikeitėte, tai labai svarbu jums nustatyti, kokiu buvote iki to laiko, kol pasikeitėte. Siūlome labai stipriai neanalizuoti klausimų: klausykite savo instinktų ir širdies pirmosios reakcijos ir remkitės tuo, kaip jūs dažniausiai elgiatės.

Kuo atviresni, nuoširdesni ir sąžiningesni sau būsite, tuo tikslesnį atsakymą turėsite. Ir prie kiekvieno klausimo pagalvokite: ,,Aš toks buvau, ar norėčiau toks būti?“

Prisiminkite, kad mumyse gyvena 4 ,,aš“: mūsų ,,aš“ praeityje, mūsų ,,aš‘ dabartyje, mūsų idealusis ,,aš“ ir tas ,,aš“, kokiu mane mato kiti. Atliekant testą svarbu remtis savo ,,aš“ praeityje.

Daugelis žmonių atranda save atlikę šį testą. Tai atspirties taškas, nuo kurio prasideda ENEAGRAMOS studijos ir puiki pradžia savęs suvokimo link.

Atlikus testą, į jūsų el. paštą ateis atsakymas ir  daugiausiai procentų surinkusio ENEATIPO aprašymas.

Palyginimui galite perskaityti ir kitų ENEATIPŲ aprašymus. Atidžiai perskaitykite  ir pajuskite, kuris aprašymas jums labiausiai tinka.

Norėdami giliau ir išsamiau pažinti save ir kitus bei rimčiau susipažinti su ENEAGRAMOS METODOLOGIJA, registruokitės ir dalyvaukite ENEAGRAMOS AKADEMIJOS seminaruose. Taip pat galite užsisakyti individualias konsultacijas gyvai arba Skype. Individualios konsultacijos, koučingas, : čia

ENEATIPO, surinkusio daugiausia procentų, aprašymą skaitykite: čia

Linkime įdomios kelionės į save!