Testas

ENEAGRAMOS bazinio asmenybės tipo nustatymo ТЕSТАS: kaip teisingai užpildyti

Jeigu jūs domitės Eneagrama ir norite jos pagalba geriau suprasti ir pažinti save, išmokti geriau bendrauti su aplinkiniais, sužinoti, kaip jūsų nesąmoninga motyvacija pasireiškia santykiuose, karjeroje, finansuose, asmeniniame tobulėjime ir šeimoje, patartina nustatyti savo bazinį asmenybės tipą. Jūsų bazinis tipas, tai - jūsų ,,aš“ praeityje.
Todėl labai svarbu, kad atsakinėdami į klausimus, koncentruotumėtės tik į savo praeitį, o ne į savo dabartinį ,,aš“ arba į tokį ,,aš“, kurį norite matyti.

Bazinis tipas  – koks jūs buvote praeityje(jaunystėje (18-24 m.), kaip jūs dažniausiai elgdavotės, mąstydavote. Atsakinėjant į klausimus atkreipti dėmesį į savo praeitį ypač svarbu tiems, kurie užsiimate dvasinio tobulėjimo praktikomis, mokotės psichologijos, koučingo. Jei jūs stipriai pasikeitėte, tai labai svarbu jums nustatyti, kokiu buvote iki to laiko, kol pasikeitėte. Siūlome labai stipriai neanalizuoti klausimų: klausykite savo instinktų ir širdies pirmosios reakcijos ir remkitės tuo, kaip jūs dažniausiai elgiatės.

Kuo atviresni, nuoširdesni ir sąžiningesni sau būsite, tuo tikslesnį atsakymą turėsite. Ir prie kiekvieno klausimo pagalvokite:  ,,Aš toks buvau, ar norėčiau toks būti?“
Prisiminkite, kad mumyse gyvena 4 ,,aš“: mūsų ,,aš“ praeityje, mūsų ,,aš‘ dabartyje, mūsų idealusis ,,aš“ ir tas ,,aš“, kokiu mane mato kiti. Atliekant testą svarbu remtis savo ,,aš“ praeityje. Tai atspirties taškas, nuo kurio prasideda Eneagramos studijos.

Nei vienas testas nepateiks jums 100% atsakymo. Bet tai puiki pradžia savęs suvokimo link ir daug žmonių atranda save atlikę šį testą.
Todėl, atlikę testą, atidžiai perskaitykite daugiausiai surinkusių balų tipų aprašymus ir pajuskite, kuris aprašymas jums labiausiai tinka.

Gilesniam savęs pažinimui rekomenduojame ateiti į Eneagramos akademijos rengiamus seminarus arba užsisakyti individualias asmenybės tipo nustatymo konsultacijas gyvai arba Skype.

Tipo, surinkusio daugiausia procentų, aprašymą skaitykite: čia

Individualios konsultacijos, interviu ir koučingas, padedantys nustatyti Eneagramos asmenybės tipą: čia

Linkime įdomios kelionės į save!

Vardas
Amžius
El. Paštas
1. Man buvo sunku veikti lėčiau.
2. Jeigu man nurodinėdavo, ką daryti, aš imdavau maištauti ir darydavau atvirkščiai.
3. Man buvo svarbiau pasiekimai, nei santykiai su žmonėmis.
4. Mano agresyvumas ir nepaklusnumas dažnai atstumdavo ir gąsdindavo kitus žmones. Giliai viduje aš buvau jautrus ir pažeidžiamas.
5. Man buvo sunku atsipalaiduoti ir negalvoti apie esamas problemas.
6. Man reikėdavo jausti artimą ryšį su žmonėmis, priešingu atveju jaučiausi atstumtas.
7. Gyvenime man buvo labai svarbu stabilumas ir saugumas, todėl vardan to galėjau atsisakyti savo interesų.
8. Man nebuvo labai svarbu, ką apie mane galvojo aplinkiniai.
9. Kai nesijausdavau saugus, aš tapdavau išdidus ir atstumiantis.
10. Aš buvau idealistas.
11. Aš buvau užsiėmęs ir energingas, retai nuobodžiaudavau, nes galėjau veikti, ką noriu.
12. Man patikdavo padėti žmonėms, jausti, kad esu jiems reikalingas.
13. Man nepatiko būti agresyviu ir iššaukiančiu.
14. Kai sukildavo mano neigiamos emocijos, galėdavau reaguoti labai audringai ir išsakyti savo skaudulius.
15. Aš buvau labai svetingas, buvo malonu turėti daug draugų savo gyvenime.
16. Aš turėjau labai griežtą vidinį kritiką, kuris man sakė, kas teisinga, o kas ne.
17. Darbui teikiau pirmenybę, man pritrūkdavo laiko visiems projektams.
18. Kai darbas versdavo stipriai susikoncentruoti ar atsirasdavo nemalonumų, aš tapdavau tvirtas ir nepajudinamas.
19. Daugelis žmonių man atrodė neorganizuoti ir neatsakingi.
20. Jaučiausi labai pažeidžiamas, mane galima buvo užgauti neatsargiu žvilgsniu ar pastaba.
21. Aš turėjau įprotį mąstyti, ar mano sprendimas teisingas.
22. Reikalaudavau iš kitų, ką jie privalėjo padaryti, buvau reiklus ir be kompromisų.
23. Aš vengdavau pakliūti į labai sunkias, įtemptas situacijas.
24. Aš tapatinau save su „teisiu reikalu“ ir gyniau nelaimingus, nuskriaustus bei silpnus.
25. Man svarbu buvo būti šiltu, mielu ir rūpestingu žmogumi.
26. Buvau optimistas ir pozityvus žmogus, dažnai mėgdavau fiziškai prisiliesti prie man patinkančių žmonių.
27. Aš demonstruodavau kitiems savo emocijas.
28. Aš patirdavau susierzinimą, kada kitiems viskas lengvai sekdavosi .
29. Aš gerbiau žmones, kurie gynė savo poziciją.
30. Aš labai norėjau jaustis įvertintu.
31. Aš dažnai jaučiau vienybę su gamta, muzika, kitais žmonėmis.
32. Viešumoje kalbėdamas labai nervinausi, o po to koncentruodavausi į tai, kas nepavyko, ką padariau blogai.
33. Žmonės galėjo apie mane kalbėti, kad aš mėgau daug ką perdėti ir buvau per daug emocionalus.
34. Mėgau likti vienas gamtoje, kur galėjau mąstyti ir prisipildyti energijos.
35. Aš galėjau daug dirbti.
36. Man dažnai kilo noras išeiti iš vieno ar kito renginio, nes nesijaučiau grupės dalimi, jaučiuosi svetimas.
37. Man buvo sunku išreikšti tai, ką aš tuo metu jaučiau.
38. Aš buvau rimtas, dažnai savyje užsisklendęs, mėgstantis apsvarstyti svarbius klausimus.
39. Mano vidinis kritikas smerkė ir kontroliavo mano emocijas ir poreikius.
40. Aš darydavau tai, ką reikėdavo daryti. Trūko pasitikėjimo savimi.
41. Žmonės manimi pasitikėdavo, nes buvau sąžiningas, teisingas ir viską atlikdavau teisingai ir stropiai.
42. Galvodavau: „Yra dar laiko, palauks iki rytojaus“ .
43. Aš buvau šiek tiek skeptiškas ir ciniškas.
44. Man buvo svarbu būti sėkmingu ir išvengti nesėkmių.
45. Man buvo sunku prisiversti galvoti apie potencialias problemas.
46. Būdavo momentų, kai aš jaučiausi labai vienišas.
47. Aš buvau idealistas ir norėjau įnešti savo indėlį pasauliui.
48. Aš savęs klausdavau : ,,Kas aš? Ko aš noriu?"
49. Man buvo sunku pasirinkti kažką vieną, nes matydavau tiek stiprias, tiek silpnas puses.
50. Buvau lengvo charakterio, sutinkantis su kitų nuomone.
51. Maniau, kad esu žavingas. Vengiau konfliktų „užkalbėdamas dantis“.
52. Aš kėliau aukštus moralinius reikalavimus sau ir aplinkiniams.
53. Man labai patiko vienatvė, lengva buvo likti vienatvėje netgi būnant tarp kitų žmonių.
54. Mane kankino abejonės.
55. Buvau optimistas.
56. Aš galėjau padaryti viską, kad apsaugočiau savo artimuosius.
57. Patiko dalintis savo jausmais su kitais žmonėmis, galėjau jiems atsiverti.
58. Jei tekdavo ginčytis su draugais, aš dažnai nusileisdavau, kad nereiktų išgyventi nemalonių jausmų.
59. Aš jaučiau didžiulę atsakomybę ir man atrodė, kad visas pasaulis užgulęs mano pečius.
60. Aš galėdavau lengvai nepaisyti savo poreikių dėl kitų žmonių poreikių.
61. Man patikdavo sunkios ir įtemptos situacijos.
62. Aš galėjau drąsiai išsakyti, ką galvoju. Dažnai pasakydavau tai, ko kiti nedrįsdavo pasakyti.
63. Pareigingumas ir pareiga man buvo svarbios vertybės.
64. Geri santykiai su žmonėmis man buvo pats svarbiausias dalykas gyvenime.
65. Jausdavausi keistai, būdamas dėmesio centre.
66. Aš suvokdavau, kad kitiems atrodžiau keistas, atsiskyręs, gyvenantis savo pasaulyje.
67. Patiko galvoti apie savo jausmus ir išgyvenimus.
68. Sakydavo, kad aš turiu gerą humoro jausmą.
69. Aš nerimaudavau, kad man gali pritrūkti savidisciplinos, kad susitelkčiau tik į tai, kas man padėtų realizuoti save.
70. Daugelis sakė, jog atrodžiau labai pasitikintis savimi.
71. Būdavau reiklus sau ir smerkdavau save už klaidas.
72. Jaučiausi nedrąsus ir nepasitikintis.
73. Patiko būti nepanašiu į kitus, ekstravagantišku.
74. Dauguma bendravimo sunkumų su kitais žmonėmis kildavo todėl, kad buvau per daug jautrus ir viską stipriai išgyvendavau.
75. Net jei man ir sekdavosi, aš abejodavau savo jėgomis.
76. Mane lengvai įkvėpdavo žmonės, patirtis ir naujovės.
77. Man buvo svarbiausia efektyvumas, pelningumas, tikslai, rezultatai. Aš greitai mokiausi.
78. Mane erzino nekultūringi ir triukšmingi žmonės.
79. Prieš priimdamas sprendimą, aš dažnai analizuodavau visas pasekmes.
80. Man norėdavosi išsiskirti iš kitų, atlikti darbą geriau nei kiti.
81. Kol neišgyvendavau atsiradusių jausmų, sunku buvo būti darbingu.
82. Buvau objektyvus, nenusileidau svetimoms nuomonėms ir nepasidaviau draugų įtakai.
83. Su savo artimiausiais žmonėmis galėdavau elgtis savininkiškai – norėdavau, kad jiems būčiau nepakeičiamas.
84. Aš didžiuodavausi savo gebėjimu būti lanksčiu, nes tai kas tinka ir svarbu dažnai keičiasi.
85. Aš blaškiausi tarp noro su kuo nors būti ir noro išsaugoti savo laisvę ir nepriklausomybę.
86. Puikiai palaikiau draugiškus santykius, mokėjau išrinkti ypatingas dovanas ypatingam žmogui.
87. Kai aš pajusdavau spaudimą – dar labiau atsiribodavau.
88. Negalėjau pakęsti iki galo neatlikto darbo.
89. Aš turėjau ypatingą gebėjimą prigalvoti naujų idėjų ir koncepcijų.
90. Aš jaučiausi prislėgtas, nes visą laiką turėjau kažką duoti, ir todėl sieloje troškau laisvės.
91. Buvau linkęs liūdėti ir svajoti apie tai, ko, man dabar trūksta.
92. Man gerai sekėsi koncentruotis į ilgalaikius tikslus ir ieškoti įvairių kelių jų įgyvendinimui.
93. Prieš pradėdamas kažką daryti, dažniausiai abejojau savimi, nemokėdavau už save pakovoti.
94. Jei aš neturėdavau konkrečių darbų sąrašo, tai galėjau ir visai nieko nenuveikti. Man patiko neskubėti ir jaustis ramiu.
95. Man patiko analizuoti, ieškoti alternatyvių būdų, kaip spręsti situaciją.
96. Sau sakydavau, kad esu kitoks, nei kiti, išsiskiriu iš savo šeimos.
97. Man buvo daug svarbiau daryti tai, kas man patinka, nei gyventi stabiliai ir saugiai.
98. Aš buvau spontaniškas, mėgau linksmai leisti laiką.
99. Man buvo labai svarbi finansinė nepriklausomybė.
100. Man patikdavo ,,užsivedantys“ draugai, kurių tikslai buvo panašūs į mano.
101. Vengdavau pilnai įsitraukti į atsiradusias problemas ar situacijas ir kitiems tai nepatikdavo.
102. Man patiko nuspėjami, žinomi dalykai, tai, ką aš mėgau, žinojau. Nenorėjau nusivilti naujovėmis.
103. Aš buvau romantiškas ir turėjau lakią fantaziją.
104. Tam, kad gerai atlikčiau darbą, emocijas mokėdavau ,,patraukti į šalį".
105. Net jeigu kartais kažkas ir nepavykdavo, aš pasitikėjau savo jėgomis.
106. Mano galva buvo pilna idėjų, planų ir jeigu imdavausi tik vienos, tai nerimavau, kad praleisiu kitas galimybes.
107. Man buvo pikta, jei aplinkiniai nevertindavo to, ką dėl jų padarydavau.
108. Aš buvau paprastas, kuklus, patiko stabilus ir taikus gyvenimas.
109. Bendravimo problemos su aplinkiniais iškildavo dėl to, jog aš kontroliuodavau ir nurodinėdavau.
110. Aplinkiniai pasitikėdavo mano intuicija ir žiniomis.
111. Mano santykiai dažnai nukentėdavo dėl mano didžiulio noro kreipti dėmesį į savo poreikius. Aš darydavau tai, ką norėdavau daryti.
112. Man patikdavo paskatinti, motyvuoti, nuraminti žmones.
113. Man buvo labai svarbūs palaikantys ir harmoningi tarpusavio santykiai.
114. Kitus žmones erzindavo mano įprotis sakyti, ką jie turi daryti.
115. Atidėliojau permainas ir laikausi pažįstamo kelio – veikti įprastu būdu.
116. Aš žinojau, ko trūksta kitiems žmonėms.
117. Jei situacija būdavo įtempta, man patikdavo likti nuošalyje ir nesivelti į emocionalius pokalbius.
118. Man lengviau būdavo apsispręsti, ko aš nenoriu, negu tai, ko aš noriu.
119. Man patiko siekti titulų/laipsnių (daktaras, profesorius, direktorius) ir aš jais didžiavausi.
120. Žmonės man dažnai atrodydavo įkyrūs ir daug reikalaujantys.
121. Viena iš stipriausių mano savybių – mokėjimas sugalvoti naujas idėjas ir jomis sudominti kitus žmones.
122. Paprastai, aš garsiai išsakydavau, ką galvoju, todėl kartais sulaukdavau nemalonumų.
123. Kai aš įeidavau į nepažįstamą auditoriją, iš karto pastėdavau, kas čia pats stipriausias.
124. Būdavau įtarus, atsargus ir netgi nervingas.
125. Pykdavau, kai kiti nedarydavo, kaip aš sakydavau.
126. Kai pajusdavau kokį nors poreikį, norėdavau nedelsiat jį patenkinti.
127. Žmonėms nepatikdavo, jog aš buvau įsitempęs.
128. Man patiko būti nepriklausomu, ir frazė,, nevarykite manęs į kampą" - tai apie mane.
129. Aš didžiuodavausi, kad užimu svarbią vietą kitų žmonių gyvenime.
130. Man nepatiko masiniai renginiai. Buvau linkęs būti tik su keliais artimais draugais arba vienas.
131. Aš tikėjau, kad gyvenimas – kova, ir laimi stipriausi.
132. Nesuprasdavau žmonių, kuriems nuobodu gyventi. Aš turėjau tiek daug veiklos, kad nuobodžiauti nebuvo kada.
133. Aš mėgau viską planuoti ir ruoštis mintyse, kad išvengčiau siurprizų.
134. Aš pabaigdavau iki galo viską, ką būdavau pažadėjęs, nesvarbu, kiek tai man ,,kainuodavo“.
135. Aš jaučiau keistą vidinę tuštumą, kai man rodė per daug dėmesio.
136. Aš būdavau atsiskyręs ir rimtas.
137. Aš galėjau būti pažeidžiamas ir mylimas, jeigu iš tikrųjų pasitikėjau tuo žmogumi.
138. Aš stengiausi paslėpti savo jautrumą kritikai ir smerkimui.
139. Maniau, kad galvoti apie save ir rūpintis savo poreikiais - egoistiška.
140. Mėgau pamiegoti, mokėjau ilsėtis.
141. Aš svarstydavau, ką turėčiau padaryti, kad labiau suartėčiau su vienu ar kitu žmogumi.
142. Man buvo maloniau duoti, negu gauti.
143. Man buvo svarbu nepriklausomybė – galėjau gyventi ir vienas.
144. Stengdavausi nedemonstruoti savo emocijų, būti ojektyvus.
145. Kai mane apnikdavo gilios ir skausmingos emocijos, aš lengvai rasdavau joms paaiškinimą ir tuo metu atsikratydavau to skausmo.
146. Man buvo sunku išsireikalauti iš kitų, ko aš norėjau, kas man svarbu.
147. Man patikdavo veikla, kurioje galėdavau išsiskirti ir gauti apdovanojimą. Man patiko būti dėmesio centre.
148. Aš sukurdavau sau daug galimybių ir man nepatiko, kada mane varžė.
149. Buvau kompetetingas savo srityje, greitai ir lengvai išmokdavau naujų įgūdžių.
150. Kitų minkštumas ir švelnumas man keldavo nejaukumą. Dažnai žmonės sakydavo, kad aš stipri asmenybė.
151. Man nepatikdavo silpni žmonės, bet jei mačiau, kad, mano nuomone, silpnesnis skriaudžiamas neteisingai – visada buvau pasirengęs jį ginti.
152. Man patiko turėti aiškius veiksmų nurodymus ir suprasti, ką aš turiu padaryti.
153. Man dažnai norėdavosi, kad aplinkiniai apie mane gerai galvotų.
154. Bendraujant su kitais žmonėmis, iškildavo problemų dėl mano noro kištis ne į savo reikalus, ir dėl mano įkyraus noro patarnauti.
155. Kai aš nerimaudavau, rasdavau, kas mane išblaškys.
156. Aš nerimaudavau, kai matydavau kažką neteisinga, man kildavo didžiulis noras tai ištaisyti.
157. Aš lengvai motyvavau kitus ir buvau puikus sektinas pavyzdys.
158. Man buvo sunku prašyti pagalbos ir kalbėti apie savo poreikius.
159. Man buvo sunku būti lanksčiam.
160. Aš į daug ką reaguodavau labai rimtai.
161. Man patiko stiprūs išgyvenimai ir jaudulys.
162. Man patiko vadovauti, būti lyderiu.
163. Aš buvau draugiškas ir mėgau bendrauti.
164. Aš buvau labai ištikimas savo draugams ir stipriai juos palaikydavau. Ir draugai žinodavo, kad gali manimi pasikliauti.
165. Aš buvau žingeidus ir užduodavau žmonėms klausimus, kad sužinočiau viską, kas mane domina.
166. Buvau labai efektyvus ir lengvai galėjau atlikti keletą darbų vienu metu.
167. Man buvo neįdomus eilinis gyvenimas, vidutinybė buvo nuobodi.
168. Lengvai galėjau pravirkti. Mane labai jaudino grožis, meilė, liūdesys, paslaptingumas ir skausmas.
169. Aš buvau motyvuotas, energingas žmogus.
170. Man puikiai pavykdavo pastebėti kitų žmonių meistriškumą, sugebėjimus ir galimybes.
171. Buvau labai jautrus atstūmimui, kritikai ir greitai prarasdavau pasitikėjimą savimi.
172. Man buvo svarbi visuomeninė padėtis, patiko bendrauti su žmonėmis, turinčiais aukštą statusą visuomenėje.
173. Mane kaltino, kad aš būdavau negatyviai nusiteikęs, ciniškas ir įtarinėjantis.
174. Aš buvau labai jautrus kritikai.
175. Aš žinojau, kad jei reikėtų, sugebėčiau išgyventi net sunkiausiomis sąlygomis.
176. Mintyse aš buvau nusiteikęs skeptiškai : „Taip, bet...“ ar „ o gal atvirkščiai...“?
177. Aš vertinau greitą mąstymą ir sąmojingumą, iškilus problemoms improvizuodavau.
178. Būdavo svarbu, kad mane suprastų kiti žmonės, kitaip nepasitikėdavau savimi, atrodydavo, kad mane atstumia.
179. Aš ieškodavau slaptų ketinimų, kurie galėtų pakenkti bendradarbiavimui.
180. Bendraujant man patikdavo daiktus vadinti savo tikrais vardais. Tiesiai šviesiai sakydavau, ką galvodavau.
181. Draugai sakė, jog vertina mane už šilumą ir mano originalų požiūrį į gyvenimą.
182. Buvau diplomatiškas, žavingas ir ambicingas.
183. Prieš priimdamas sprendimą, analizuodavau visas galimas pasekmes.
184. Dažniausiai, kai aš supykdavau – pasišalindavau.
185. Man buvo svarbu būti nepriklausomu ir pasikliauti tik savimi.
186. Aš puikiai suvokiau, kai žmonės man pataikaudavo, norėdami manimi manipuliuoti.
187. Vietoj to, kad imčiausi tų darbų, kuriuos turiu iš tikrųjų padaryti, dažnai nukrypdavau į kažkokius smulkius, nereikšmingus darbus.
188. Kai aplink mane būdavo kiti žmonės, kartais sunkiai susivokdavau, o ko noriu aš.
189. Būdamas su savimi, aš žinojau, ko aš noriu, bet pradėdavau tuo abejoti, jei šalia atsirasdavo kitų žmonių.
190. Aš rūpindavausi daugeliu žmonių. Jausdavau pareigą ir malonumą jiems padėti.
191. Aš daug sunkiai dirbau ir žinojau, kaip padaryti darbą iki galo.
192. Aš greitai apsispręsdavau ir prisiimdavau atsakomybę, todėl norėjau viską kontroliuoti.
193. Man būdavo svarbu jausti, kad kontroliuoju savo erdvę ir viską, kas man priklauso.
194. Aš vertinu stiprybę ir jaučiau panieką žmonėms, kurie nemoka kontroliuoti savo gyvenimo.
195. Aš buvau labai energingas.
196. Aš turėjau tendenciją įžvelgti situacijose kraštutinumus: teisinga arba neteisinga, žmogus yra stiprus arba silpnas – vidurys neegzistavo.
197. Aš buvau avantiūristas ir nebijodavau rizikuoti.
198. Man patikdavo būti dėmesio centre, patikdavo, kai mane palaikydavo, vertindavo mano idėjas, darbus.
199. Man nepatikdavo, kai mane spausdavo. Aš tapdavau dar atkaklesnis.
200. Aš lengvai galėjau pastebėti įvairius požiūrio taškus ir priimdamas sprendimą į tai atsižvelgdavau.
201. Aš stengiausi paįvairinti kasdienybę ir padaryti ją labiau jaudinančia per kūrybiškumą, fantazijas.
202. Kai man pasiūlydavo naują veiklą, pramogą, visada klausdavau savęs, ar tai bus man naudinga.
203. Aš galėdavau būti užsispyręs, kai kiti nurodinėdavo, ką turiu daryti arba kai bandydavo mane kontroliuoti.
204. Man patinka maistas ir gėrimai,– kai kyla noras pavalgyti, galiu būti labai nekantrus.
205. Norėjosi kuo greičiau ,,pabėgti“ nuo nemalonių jausmų, skausmingų išgyvenimų. Negatyve ilgai neužsibūdavau.
206. Aš buvau individualistas ir niekada neprisitaikydavau.
207. Daugelyje situacijų lyderystės vairą atiduodavau kitiems.
208. Aš žinojau, kad esu tikslus ir objektyvus. Ir tai man patiko.
209. Aš instinktyviai žinojau, kaip viskas turėtų idealiai atrodyti.
210. Aš stengiausi išklausyti, palaikyti savo draugus, ypač jiems sunkiu metu.
211. Aš nebuvau labai bendraujantis žmogus. Vertinau privatumą.
212. Aš vertinau praktines vertybes: darbą, sąžiningumą, kompetenciją.
213. Žmones traukė mano išskirtinumas, gilumas, jausmingumas.
214. Aš galėjau daug laiko skirti tam, kad atlikčiau darbą detaliai ir iki galo. Kai matydavau baigtinį rezultatą, išgyvendavau džiaugsmą ir ramybę.
215. Būdavau pesimistas, pakankamai uždaras, nelabai mėgau su kitais bendrauti.
216. Vengdavau su žmonėmis suartėti, kai bijodavau, jog galiu neatitikti jų lūkesčių.
217. Mane domino tokios temos, kurios kitiems žmonėms atrodė sudėtingos, netgi keliančios nerimą.
218. Aš gindavau savo draugus, net ir tada, kai jie būdavo neteisūs.
219. Bendraujant su žmonėmis kildavo problemų dėl mano pesimizmo ir nepasitenkinimo.
220. Aš klausiau savo sąžinės ir proto.
221. Kartais man būdavo sunku suvokti savo jausmus.
222. Aš galvojau, kaip galima ką nors pagerinti.
223. Autoritetai užimė svarbią vietą mano gyvenime. Aš buvau su jais išvien arba prieš juos.
224. Mano nuotaika galėjo keistis labai dažnai.
225. Kai jausdavausi nesaugus, tai gindavausi išsakydamas daugybę argumentų.
226. Aš bandžiau išvengti klaidų, nepadorių ir blogų poelgių.
227. Kartais jausdavau, kad manęs nepastebi, bet tuo pačiu jausdavausi geresnis už kitus.
228. Buvau labai atsakingas, kartais atrodydavo, jog atsakomybę prisiimu už visus.
229. Aš niekam neleidau savęs išnaudoti arba manipuliuoti manimi.
230. Ginčo metu aš remdavausi argumentais.
231. Man buvo svarbios visos smulkmenos ir kad viskas būtų atlikta teisingai 100%.
232. Aš nuolatos savęs klausinėjau, kas gali įvykti ne taip.
233. Aš dažnai mąstydavau apie tai, ką galvoja apie mane kiti žmonės.
234. Giliai viduje jaučiau nepasitenkinimą, kad esu per mažai pastebimas, kad nedrįstu pakovoti už save.
235. Man nepatikdavo gilintis į detales, smulkmenas.
236. Aš nemėgau kalbėti apie savo asmeninį gyvenimą.
237. Norėjau išsaugoti pozityvią nuotaiką ir man buvo lengva keisti aplinkinių nuotaiką.
238. Energijos pasikraudavau vienatvėje, bet tuo pačiu metu mane palaikydavo aplinkinių pagyrimai.
239. Man buvo sunku priimti sprendimą, – nes jaudino klausimas: „Ar jis teisingas“?
240. Pareiga man buvo svarbiau nei malonumai, išskyrus tuos atvejus, kai aš atostogaudavau.
241. Aš norėdavau būti tokiu, kokiu norėjo mane matyti kiti.
242. Aš sugebėdavau suteikti pagalbą ir buvau atidus tam, kas buvo svarbu kitiems žmonėms.
243. Materialinė gerovė man nebuvo laimės šaltinis.
244. Darbus pradėdavau greitai.
245. Lyginau save su kitais žmonėmis, ir po to jaučiausi nepatenkintas savimi.
246. Mane stebino žmonės, kurie gyvenimą laiko sunkiu ir probleminiu.
247. Aiškumas ir organizuotumas man padėjo kontroliuoti savo gyvenimą.
248. Vertinau teisę į asmeninį gyvenimą ir neišduodavau svetimos paslapties.
249. Prieš imdamasis veikti, norėjau pamatyti bendrą situaciją, ją išanalizuoti, susidėlioti turimus faktus.
250. Gyvenime aš buvau optimistas.
251. Mėgau galvoti apie praeities įvykius.
252. Man nepatikdavo, kai kiti bandydavo mane spausti, todėl ir aš kitų nespausdavau.
253. Aš buvau užsiėmęs ir daug dirbau.
254. Man būdavo sunku vienam priimti sprendimus. Aš klausdavau patarimo.
255. Viena iš stipriausių mano savybių buvo organizuoti resursus ir realizuoti projektus.
256. Aš buvau veiklus ir atkaklus.
257. Nerimaudavau dėl savo perfekcionizmo, nekantrumo, pykčio.
258. Aš vengiau konfliktų ir man buvo sunku tiesiai pasakyti, kad aš nenoriu to daryti.
259. Aš lengvai priimdavau sprendimus.
260. Aš gerai jaučiausi ,,žaisdamas pagal taisykles“, ir tam, kad pasiekčiau tikslą, prie daug ko galėjau prisiderinti.
261. Aš visada pirmenybę teikdavau žmonėms, o ne pasiekimams.
Testas